Artikel nr 11 fra blad nr 3-2003
Emne: Bokmelding
Jesus kommer


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Holth

 Dag Risdal: Jesus kommer 115 sider Antikkforlaget 

«Tenk når himlens dør blir lukket, Tenk når nådens tid er endt...» 

Det er en kjærkommen oppgave å melde ei bok av min gode venn Dag Risdal. Det har blitt mange bøker, og jeg husker godt hvor klargjørende det var å lese hans første bok: «Åndelig lederskap» som kom ut i 1970. Senere - ved flere anledninger - har jeg hatt gleden av å følge hans arbeid på nært hold. Det har vært svært lærerikt og oppbyggelig. 

Den som slik over tid har hatt kontakt med Dag Risdal, har først og fremst fått et sterkt inntrykk av hans systematiske og grundige arbeid med Guds Ord. Han er ellers svært belest, og det har ofte undret meg at han - som tidligere forskningsstipendiat i geologi - fikk kall til å «grave» og gjøre «funn» i Guds Ord og ellers hente opp og løfte fram skatter fra oppbyggelseslitteraturen og lekmannsarven. 

I mange år har han stått i et rikt undervisnings- og forkynnerarbeid. Og den bibelske forkynnelse og undervisning er områder som i særlig grad har engasjert han. 

Den 12. juni 1974 skrev Erling Ruud en kronikk i «Vårt Land» hvor han tok for seg Risdals bok «Forkynn Ordet». Jeg tar med et par avsnitt fra denne kronikken. Ruud får fram noe sentralt og treffende om forfatteren:

- «Risdal peker på betydningen av å få artikulert den profetiske og vertikale dimensjon. Og med dette mener han at prekenen ikke først og fremst skal tale om det som folk er opptatt av, men den skal få folk til å bli opptatt med det som de i sannhet trenger for evigheten...» 

- «Risdal skriver nøkternt og enkelt, og på samme tid klart og entydig. I en sum kan vi si at hans bok ansporer til uavbrutt studium av Bibelen og av de hjelpemidler og anvisninger som tro og erfaring har å tilby enhver som innser at arbeidet på seg selv er og blir avgjørende...» 

Disse linjer av E. Ruud passer godt også når det gjelder denne siste boken «Jesus kommer».

Forfatteren lever selv i endetidens budskap og leseren merker nøden og omsorgen - alvoret - i dette budskapet. Det er hyrderøsten som gjennom farene vil lede fårene helt fram. En Guds Ords forkynner er betrodd et hyrdeansvar. Han skal føde hjorden og samtidig vokte den. 

Allerede i boken «Forkynn Ordet» tar Risdal opp det han kaller en «tendens» i tiden: At man benytter virkemidler i stedet for nådemidler i Guds rikes arbeid. Han siterer bl.a. Øivind Andersen: «Alt beror på hvordan forkynneren bruker Ordet, eller for å si det helt nøyaktig: Hvordan Ordet får bruke forkynneren!» Når det gjelder denne «tendens» og utviklingen de senere år, er det tydelig at Risdals vurdering var riktig.. 

Etter å ha lest denne siste boken av Dag Risdal har jeg nettopp erfart nevnte uttalese av Ruud: 

«...den skal få folk til å bli opptatt med det som de i sannhet trenger for evigheten!» Om jeg da er ferdig med boken, er jeg ikke ferdig med dens innhold: 

Jeg føres inn i Ordets virkelighet og sannheten når det gjelder frelsens herlighet og fortapelsens forferdelighet. Vi får høre Skriftens tale om «Herrens dag» og forførelser i endetiden. 

Israel, misjonen, vårt kall og vår ferd er mellom emnene som tas opp - med mange sideblikk til dagens åndssituasjon.

- Aktuelt stoff? JA! Som vi leser i forordet: «Dette emnet vil være aktuelt for hver eneste en av oss den dagen Jesus kommer igjen! For hele min evighet avgjøres ut fra mitt forhold til Jesus her i tiden.» 

- Mye kunne vært trukket fram, men det vanskelig å gjøre et utvalg. Hele bokens budskap må få gripe oss! Må så vi gripe anledningen og lese boken...

Gunnar Holth