Artikel nr 9 fra blad nr 2-2003
Emne: Påske
En ny dag


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av C.O.Rosenius

"Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå." (Matt 28,5-6) 

De første vi møter ved Jesu grav, er engler. Slik som det var engler som først forkynte at Jesus var født, slik var det også engler som først bar bud om det fullførte frelsesverket. Her ble Jesu ord oppfylt: "Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen", Joh 1,51. 

Med enda større rett enn Jakob, da han hadde drømt om himmelstigen, kan vi nå si: "Herren er på dette sted. – Her er Guds hus, her er himmelens port", 1 Mos 28,16-17. Og englene er virkelige, her er det ingen drøm. Det skjer ikke i nattens mørke, men i det klare morgenlyset. Heller ikke var det slik at de bare viste seg. Nei, de talte til kvinnene. 

Forbindelsen mellom himmel og jord er altså ikke lenger uklar og hemmelighetsfull. Nei, muren som skilte mellom de salige englene og menneskene er borte. Nå kan englene omgås menneskene på menneskevis, slik som menneskene en gang skal omgås englene på englevis. Det som Gud fra først av hadde sammenføyet, men som synden splittet, møtes igjen ved Jesu grav: Englene og menneskene. 

Hvor herlig det er å betrakte denne gjenforening – se hvorledes englene i ydmyk villighet tjener de falne menneskene. Kristus har talt om hvorledes englene gleder seg over mennesker som blir omvendt. Hvem kan da være i stand til å forstå disse himmelske venners glede når de får forkynne for menneskene at forsoningen er fullført! – Jesus er oppstått, døden er overvunnet, synden er sonet, loven er oppfylt, forbannelsen er tatt bort, rettferdigheten er tilfredsstilt og Gud er fornøyd! 

Skulle vi da ikke juble, vi som får være omgitt av Herrens engler og regne med deres tjeneste. "Dere er kommet til — det himmelske Jerusalem, til titusener av engler," forenet med jorden, at syndefallet er opprettet, og Paradiset åpnet igjen.