Artikel nr 2 fra blad nr 2-2003
Emne: Påske
I ditt sted


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Se du har,
totalt uverdig,
 fått Guds svar
at alt er ferdig.
Jesus bar
den hele dommen,
bar for deg
din synd. Han sier:
«Kom til meg!»
Se din befrier
 ofret seg
for deg fullkommen.

Han tok bort
just dine synder.
Han har gjort
det han forkynner.
Å, hvor stort:
For du, ja, alle
er jo falt.
Og synden stenger.
Han har alt
det alle trenger!
Du er kalt.
Så følg nå kallet!
 
Se Guds Lam,
som led for slike!
Tro på ham!
Kan Ordet svike?
Våg deg fram,
 tross alt som hefter,
for å se
 – du, den forsagte,
 i din ve –
på det fullbrakte!
Stol på det
 tross syndens krefter.

 Du er slått
 her ned i støvet.
Han har stått
for deg sin prøve.
Du har fått
alt det han gjorde,
det han er
for deg til fulle.
Han er nær
hos deg i muldet,
nettopp her
hos deg i Ordet
.