Artikel nr 13 fra blad nr 1-2003
Emne: Sang
Jesu sår og blod alene


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Fjermedal

Jesu sår og blod alene
er den grunn jeg bygger på.
Jesus, offerlammet rene,
daglig jeg til ham må gå.
Syndebyrden – tung den var -
han for meg i døden bar.
Mine synder har han sonet,
Jesus, nå i himlen kronet.

Jesu dyre blod har runnet
for all verdens synd og skam.
Fred ved korset har jeg funnet,
ved å se Guds offerlam.
Hver en dag jeg til Ham går,
syndstilgivelse jeg får.
Legger ned for ham min byrde,
Jesus er den gode hyrde.

Med min Jesus får jeg vandre,
på min vei til himlens land.
Sammen med Guds barn, de andre,
til det nye Kana’an.
Og når reisen den er endt,
glemt er alt som tungt har hendt.
Salighet og fryd der hjemme,
motgang her jeg da vil glemme
.