Artikel nr 7 fra blad nr 1-2003
Emne: For ungdom
Å være ung og (u)viss


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Öyvind Dahle

Det å være ung, har nok alltid inneholdt et "både-og". Slik var det i min ungdom, og slik ser det ut til å være også i dag. Stundom er en høyt oppe på lyse høyder. Og stundom er en nede i dype, mørke daler. 

Om noen av dere unge tror at når en blir gammel, så skal en slippe de mørke, dype dalene i følelseslivet, da tenker dere feil. Men pendelen svinger likevel litt fortere når en er ung – ikke sant? 

Jeg vil her forsøke ganske enkelt å si noe om det å være ung og (u)viss. 

Du legger vel merke til parentesen rundt bokstaven "u"? Det er mitt ønske at Gud skal bytte din u-visshet med sann visshet! 

Ung og (u)viss når det gjelder frelsen 

Da jeg var ung – og det var ikke i går! – opplevde jeg svært ofte noe slikt: På lørdags- eller søndagskvelden var jeg med på et evangelisk ungdomsmøte. Vi sang glade, trosstyrkende sanger om Jesus, vår Frelser. Og vi fikk høre bibeltro forkynnelse om hva Jesus har gjort for oss gjennom sin død og oppstandelse. 

Om noen da hadde spurt meg, "Øyvind, er du en kristen, et Guds barn?" – da hadde jeg med frimodig tro svart "Ja!". 

Men om jeg hadde fått det samme spørsmålet på mandagsmorgenen, når alt gikk på tverke, når jeg var i dårlig humør og engstet meg for en ny uke med leksehøring og stilskriving, da hadde nok svaret blitt mye mer tvilende. Kanskje til og med hadde blitt et "nei". 

En dag, da jeg var litt over tjue år, fikk jeg det klart for meg at jeg ved troen på Kristus alltid får eie en fullkommen og uforanderlig rettferdighet overfor Gud. Ikke bare på lørdags- og søndagskveldenes sollyse glede, men også på mandagsmorgenens skytunge, grå hverdag!

Min kristendom holder ikke mål. Men min Frelser og det han har gjort for alle, og i mitt sted, det holder mål fullt ut! Min uvisshet og tvil var knyttet til meg selv, og slik er det fremdeles den dag i dag. Men samtidig får min tro og min frelsesvisshet ha sitt feste i Jesus Kristus alene. Og det er mitt håp og min bønn at det festet min tro har i den korsfestede og oppstandne Frelseren, stadig må vokse seg sterkere! 

Kjære unge venner! Det er min bønn at hver enkelt av dere må oppdage denne fullkomne og uforanderlige rettferdighet, som blir tilregnet hver den som i tro tar sin tilflukt til Jesus Kristus. Les gjerne 2 Kor 5,21! 

Så vil jeg fortsette med en annen side av det å være ung og (u)viss. Og det er et spørsmål som sikkert mange av dere strever med. 

Ung og (u)viss når det gjelder valg av livsvei 

Hvilken livsoppgave skal bli min? Slik spør du kanskje. 

Det er fint om du bruker ordet "livsoppgave", for det forteller at du aner at Gud har en spesiell mening med ditt liv. Det er ikke bare tale om å velge et yrke som gir best mulig økonomi og høyest mulig "status". Nei, som kristen må spørsmålet om "livsoppgave" stå i sentrum for deg. Det gjelder jo å tjene Gud og medmennesker! 

Å gi deg noe individuelt råd i dette spørsmålet er selvsagt helt umulig for meg. Men jeg vil henvise til et ord av Herren selv: 

"Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye" (Salm 32,8). 

Dette bibelordet har også et budskap til deg i forbindelse med det følgende alvorlige spørsmålet: 

Ung og (u)viss når det gjelder valg av livsledsager 

I en tid da sex-guden samler så mange rundt sitt alter, er det viktig for dere unge at dere virkelig lytter til Herrens ord i denne følelsesmessige saken. Og at dere lyder det! 

Det er noe stort for en ung mann å ha en kvinne som venninne, og for en kvinne å ha en mann som venn – når vennskapet er rent! Og vi som har flere år på nakken, vil ønske dere til lykke med å få en livsledsager, en dere kan dele livsoppgaven med. 

Om det blir slik for deg at du kommer til å vandre alene på livsveien, så vil Herren gi deg kraft til det. Og ditt hjem kan likevel bli et gjestfritt, kristent hjem – til velsignelse for mange!

Livsvandringen, i ekteskap eller alene, medfører både solskinn og regntunge skyer. Men midt i alt er livet i samfunn med Herren et liv under hans nådes himmel. 

Kjære unge! Jeg ønsker at dere alle må få leve i denne tryggheten! Det ønsker jeg for hver enkelt av dere! 

Fra Pietisten (Overs. av G.R.)