Artikel nr 4 fra blad nr 1-2003
Emne: Dikt
Evangeliet og Guds hellige vilje


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Guds sannheter holder
hva Satan enn volder.
Det har jeg fått sannet.
Alt annet
forgår.
Så sjels-sønderrevet
så er jeg blitt drevet
til Ordet alene,
som ene
består.

Jeg frelses, befries,
forløses, innvies
ved ord han forkynner
meg synder
som falt.
Det skjer en forandring
i liv og i vandring.
Å, må han i nåde
få råde
i alt.

Jeg ser at jeg eier
hans soning og seier.
Han er meg på Ordet
min store
garant.
Han tukter, helbreder
og trøster og leder.
Slik løses da barnet
fra garnet
som bandt.

Mens selvlivet dødes
og gudslivet fødes
og næres ved ene
det rene
Guds ord,
så lever da slike
med ham i hans rike.
Forløst i fra fallet
er alle
som tror.