Artikel nr 14 fra blad nr 6-2002
Emne: Dikt
Tvil nå ikke!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Tvil nå ikke på Guds makt
og hans vilje og hans evne,
eller på hans nådepakt,
eller alt som du kan nevne
som han sier i sitt ord.
Salig er den sjel som tror.

Tror du ikke at han kan
gjøre alt han vil og tenker?
Er han ubetinget sann
i de løfter som han skjenker?
Hvorfor knuges du så ned
tross Guds løfters ord og ed?

Er han til å stole på,
så du, midt i all din smerte,
skal i denne dag få gå,
slik du er, og åpne hjertet
for din frelser, Guds og far,
og i Bibelen ha svar?

Kjære søster, kjære bror
- hjelpeløse, bundne synder!
Du har fått Guds eget ord.
Tro den soning han forkynner.
Tro hans eget verk for deg.
Han har tatt din sak på seg.

Alt Guds ord er evig sant.
Skulle du da gå og tvile
på din frelser og garant?
Nei, du skal få lov å kvile
på den sannhet at han led
til forsoning i ditt sted.<