Artikel nr 11 fra blad nr 6-2002
Emne: Bladklipp
Avkristningen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Torstein Svela

Okkultisten Alice Bailey (1880–1949) var en av forgrunnsfigurene i New Age. På slutten av sitt liv ble boka "The Plan" utgitt. Der ble omtalt en strategi på ti punkter for å bekjempe kristendommen: 

1. Få Gud ut av skolene. Hvis folk vokser opp uten referanse til Gud, vil en senere anse ham for irrelevant for sitt liv. 

2. Bryt ned den kristne familiestrukturen. Det gjøres ved å bryte kommunikasjonen mellom foreldre og barn slik at de åndelige etiske verdier ikke blir videreført til neste generasjon. 

3. Ta bort restriksjonene for sex. Mennesket må bli fri til å nyte dette uten grenser. 

4. Siden sex er det sterkeste uttrykket for et menneskes livsnytelse, må det uttrykkes i alle former: homoseksualitet, orgier og bestialitet, bare ingen blir misbrukt eller skadet. 

5. Kvinnen må være fri til å abortere uønskede barn. Om mannen skal få ha sex uten konsekvenser, må kvinnen ha det samme. 

6. Når et samliv sprekker, må en være fri til å skille seg. En er også fri til å velge seg en ny partner, selv om en ikke gifter seg igjen. 

7. Slå ned på all religiøs radikalisme. Kristne sier at Jesus er den eneste frelsesvei. Fjern dette ved: a) bring kristendommen til taushet, b) støtt andre religioner. 

8. Bruk mediene til å kontrollere menneskers meninger. Bruk TV, film, presse til dette.

9. Skitne kunsten til i alle dets former. Fordrei musikk, malerkunst, diktning til noe uanstendig, umoralsk og okkult. 

10. Få kirken til å gå god for alle disse ni punkter. Få kirken til å akseptere prinsippene, og si at det er greit.

Den gang var dette meget liberale synspunkter, ja, nesten uhørte. Derfor blir en både ydmyk og fælen når en ser hvordan denne strategien har slått til. I velstandsutviklingen etter krigen har vi ikke hatt plass til Gud. 

Politikerne og mange andre med makt og påvirkning, tror at det er deres glupe hoder som har utpønsket det de tror er utvikling og framgang. Dessverre er de bare redskaper for den onde makt. 

Til tross for at det norske folk i stadig større grad havner i åndelig, psykisk og moralsk nød ser de ikke ut til å ville forandre på noe. Men hvor vil de hen? Dette kan ikke fortsette i det uendelige uten store konsekvenser for land og folk. 

Jesus sa at "den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer", Matt 12,30. Således er nøytralitet egentlig motstand mot Gud. Da blir en nødt til å følge viljen til denne verdens gud. Ennå er det tid til å snu. Men alt tyder på at det må skje hurtig. Oppgjørets time nærmer seg. 

For Gud "har ikke behag i de ugudeliges død, men at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever", Esek 33,11.

Dagen, 13.08.2002