Artikel nr 14 fra blad nr 5-2002
Emne: Sang
Jesus, du Guds Lam å se


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Fjermedal

1. Jesus, du Guds Lam å se, 
du tok all min synd og ve. 
Skyldbrevet du naglet fast. 
Hjertet ditt, for meg det brast. 
Verste synd som plager meg, 
også den du tok på deg. 

2. Offerlam så dyrebar, 
all min synd og skam du bar. 
Smertens bitre kalk du drakk, 
frelsens hånd du der utrakk. 
Du til synd for oss ble gjort, 
frelsesverket, hellig, stort! 

3. Kjære Jesus, du det var, 
som den tunge byrden bar. 
Du som ble forlatt av Gud, 
for at jeg skal bli din brud. 
Naglemerkene du bær’, 
viser at du har meg kjær. 

4. Langfredagens timer skred 
langsomt mens du for meg led. 
Nagler slet i fot og hånd. 
Synden min, det var de bånd 
som deg bandt til korsets tre, 
for å gi meg evig fred. 

5. Jesu blod, min frelses grunn 
holder helt til siste stund. 
Når jeg står ved livets slutt, 
skal fra denne verden ut, 
la meg da min Jesus se, 
du som er min trygge fred.