Artikel nr 10 fra blad nr 5-2002
Emne: Bladklipp
Rockemusikk sett fra en kirke i trengsel


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss


Lederen av de ikke-registrerte menigheter i Russland Peter Peters og eldste i forsamlingen i Moskva, Vasilij Ryzhuk, har sendt kristenheten i USA (men det kunne likeså vel være kristenheten i Vest-Europa) et brev, som lyder slik: 

"I tretti år har vi lidt under intensiv forfølgelse, og nå forårsaker friheten nye lidelser i våre forsamlinger i form av rockemusikk som kristne i USA sender hit, når de sender evangelister hit sammen med store rockegrupper. 

Våre unge overværer ikke slike møter, for vi har avlagt et løfte om aldri å delta i verdslige fornøyelser. Men det er oss en tung byrde, at mange kommer hit med Bibelens budskap blandet med rockemusikk, og vi skammer oss over at kristenheten farer frem slik. 

Vi vet ikke hvordan vi skal uttrykke oss når vi bønnfaller dere om å gjøre slutt på dette. Her avskyr vi den kristne rockemusikk, som nå innføres i vårt land. Rockemusikk har intet til felles med tjenesten for Gud, og vi motsetter oss på det mest bestemte at de kristne i USA innfører dette forfeilede bilde av evangeliet. 

Hva vi behøver er åndelig føde. Derfor ber vi dere: Gi oss det sanne brød – ikke surdeigen. Vi vet utmerket vel at rockemusikk drar store skarer til kirkene, men den bidrar ikke til et liv i gudsfrykt. 

Vi (som skriver dette) har tilbrakt femten henholdsvis elleve år i fengsel for vår tro på Kristus. Vi fikk ikke lytte til kristen sang, men man brukte rockemusikk som et våpen imot oss 

– den ble spilt dag og natt for å nedbryte vår motstandskraft. Utholdende bønn og faste var vår eneste redning fra å bukke under. 

Nå er vi i en tid med mer åpenhet, og vi blir ikke lenger kastet i fengsel, men nå er det istedenfor de kristne fra USA som plager oss. Selv tillater vi som sagt ikke rockemusikk i våre forsamlinger, men unge og voksne infiseres med det. 

Vi, både ledere og menighet i den ikke-registrerte kirkeunion, tidligere kalt den forfulgte kirke, er enige om ikke å tillate noen form for rockemusikk i våre menigheter, og vi formaner nå dere til å forene dere med oss, og råder dere til å holde dere fjernt fra den form for musikk og ikke ta den med her til vårt land.

Vanhellige ikke våre unge på den måten! Selv de ikke-troende vet at dette ikke er kristen musikk, og de kan ikke forstå hvordan de kristne i USA kan være så verdslige. Vi kan også fortelle dere at når ikke-troende mennesker har vært til den slags konserter, hvor også Kristi ord prekes, er de gått meget desillusjonert derfra, skuffet over kristenheten. 

Denne musikk er musikk fra helvete, og vi oppfordrer alle dere i USA til ikke å gi penger til at den slags konserter avholdes i Russland. Vi vil ikke ha annet enn sann kristen musikk i våre menigheter. Det er en beslutning, truffet i enighet av alle oss som bærer ansvar i forsamlingene. 

Peter Peters, leder av den ikke-registrerte kirkeuniuon, Moskva Russland. 
Vasilij Rzhuk, eldste i den ikke-registrerte kirkeunion, Moskva Russland. 

Fra "Mod Målet" ved Poul Madsen 
(Overs. av Terje Altin)