Artikel nr 08 fra blad nr 5-2002
Emne: Musikkanmeldelse
«Himmellengt»


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Holth

Himmellengt 
CD, sanger av Olav Fjermedal 
Sangere: Fam. Hegle 
Basunen og Bibelsk Tro, 2002 

Alle tekstene på denne CD-en er skrevet av Olav Fjermedal. Han har skrevet mange dikt, og her får vi høre 16 av disse - flere sunget på kjente melodier. Jeg kjenner ikke Fjermedal personlig, men gjennom disse tekstene skapes en spesiell kontakt og en kjenner disse underlige Åndens bånd som binder sammen. «En broder- og søsterskare på veien til samme hjem!» 

Forfatteren har noe på hjertet! Han har et avgjørende og sentralt Bibelsk budskap å forkynne: Vi møter kallet til frelse og nytt liv i troen på Jesus. Vi hører om skyldbrevet og syndebyrden - og om Syndebæreren, Offerlammet, Guds Lam - om korset og Jesu blod som eneste frelsesgrunn. Her er takketone og frelsesfryd, håp og forventning. Ja, «himmellengten» er sentral i mange av diktene og derfor en treffende tittel. 

Flere vers i disse sangene hadde fortjent å bli sitert. Det er stort at det fortsatt er noen som slik får nåde til å øse av Kilden og samtidig behersker det lyriske håndverk. Forfatteren gir oss tekster som er oppbyggelige, sjelesørgeriske og sangbare. 

På denne CD-en får vi høre både solosang, duett og flerstemt sang, og sangene synges både med og uten akkompagnement. 

I ei tid med mye støy og uro og hvor innspillinger og opptrinn også i kristen sammenheng ofte er en stor påkjenning - i alle fall for undertegnede - og derfor opplevelser en helst søker å unngå, er det både overraskende og oppløftende å få lytte til denne CD-en. Her synger tre ungdommer, og her brukes instrumenter på en måte som tjener budskapet. 

Jeg forstår det slik at de som står bak denne utgivelsen har et oppriktig ønske om at lytteren skal oppbygges og bli velsignet. - Og det ble min opplevelse. Her er noe annet og mer enn underholdning. Her er mat for sjelen - ikke næring for kjødet. 

Det er en glede å anbefale denne CD-en. Her er mange perler. Om jeg skulle nevne en som særlig gjorde inntrykk på meg - og da tenker jeg både på tekst og vokalmusikk - så må det bli: «Jesu sår og blod alene er den grunn jeg bygger på».