Artikel nr 03 fra blad nr 5-2002
Emne: Dikt
Du vil sørge for meg


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Du vil sørge for barnet ditt, trofaste Gud. 
For det kan ikke makte det selv. 
Du har holdt dine løfter. Å, salige bud! 
Du har gjort – og gjør – alle ting vel. 

Du vil sørge for meg. Og når alt står på spill 
– når all redning og råd må forgå – 
når du fører ditt barn som i vann og i ild, 
er du verd å fortrøste seg på! 

Du forstår meg når knapt jeg kan sukke en bønn, 
når mitt hjerte er bare et skrik, 
i en nød, uten ord, du som ga meg din Sønn, 
og som gjør at i ham er jeg rik. 

Det er nettopp din fryd, å få sørge for meg, 
og din glede: Å gjøre meg godt. 
Å, min salighets Gud! – Min forsoner, i deg 
har jeg alt: Det er deg jeg har fått. 

Når du slår meg i tukt, vil jeg kysse ditt ris. 
Jeg vil takke deg, midt i all nød. 
For du ga meg din kjærlighets store bevis, 
da du sonet min synd ved din død. 

Du oppdrar meg i lidelse, smerte og sorg. 
Ingen ser det. – Jeg kjenner din tukt. 
I min kamp er du ene min festning, min borg. 
I din strid slår du Satan på flukt. 

Det er Ordet fra deg som har holdt, det er du 
som har seiret. Så ser jeg for visst 
at du slår her min jordiske lykke i tu, 
for å redde meg evig til sist. 

Alt skal tjene meg evig til gode så sant 
jeg er gjemt – her i jordlivets kår – 
gjemt i deg, i den evige soning du vant, 
gjemt i deg – i den klippe som står.