Artikel nr 03 fra blad nr 2-2002
Emne: Påske
Veien til himlen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Holmberg

I Fad’rens hånd sin ånd han ga 
da korsets død vår Frelser led. 
Og templets forheng revnet da 
fra øverst og til bunnen ned. 

Han åpnet vei til himlens Gud 
da synden han på korset tok. 
Et revnet forheng bærer bud 
at Jesu frelsesverk er nok. 

Den vei er levende og god
– med blod har Jesus den innvidd. 
Da forhenget ble delt i to, 
ble håp og sikkerhet oss gitt. 

Én gang for alle er det skjedd, 
det offer som Gud godkjent har. 
Har du i troen veien sett, 
som Ordet har gjort åpenbar? 

Vår egen vei i egen skrud 
kan aldri nå til himlen fram. 
Skal vi nå hjem til Herren Gud, 
vår tilflukt ene er Guds Lam. 

Så søk da hen i all din nød 
til nådens fred i Jesu sår. 
Han sonet synden ved sin død. 
Med Ham du da til himlen går! 

(Overs. G.R.) 

(Setter en to og to vers sammen, kan sangen synges på melodien: ”På Golgata min Frelsar god”)