Artikkel nr 11 fra blad nr 5-1999
Emne: Bokklipp
Homofili
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Francis Shaeffer fra "Skjebnetime".

Jeg snakker mye om dette fordi det er et helt avgjørende punkt. Å fornekte det Bibelen sier om hva det vil si å være mann og kvinne betyr at en fornekter en vesentlig del av menneskets natur, av Guds vesen og av Guds forhold til mennesker. Men å fornekte dette får store konsekvenser for menneske- og samfunnslivet. Hvis vi aksepterer denne idéen om likhet uten noen forskjeller, må vi med logisk nødvendighet også akseptere abort og homofili. For dersom det ikke finns noen forskjeller mellom menn og kvinner, kan en selvsagt heller ikke fordømme homoseksuelle forhold. Og hvis det ikke er noen forskjeller mellom kjønnene, har de som tror på denne illusjonen bare en måte å fornekte det viktigste beviset for at det virkelig fins forskjeller: De må ta abort når graviditet oppstår.

Vi ser igjen at et syn som i starten ser ut til å ligne på Bibelens syn etter hvert ender opp et helt annet sted. Det begynner med at en vil fri seg fra de begrensningene som Gud har satt opp. Dette fører til et syn med likhet uten noen forskjeller. Dette fører igjen til at en fornekter hva det virkelig vil si å være mann og kvinne, som igjen fører til abort og homofili, ødeleggelsen av hjem og familie og til slutt sammenbrudd for hele vår kultur. Og vi må igjen si at de kristne heller ikke her har gjort det de skulle. Det er mange kristne, også kristne ledere, som fullstendig fornekter det Bibelen sier om forholdet mellom mann og kvinne i hjem og kirke. Det er mange som aksepterer idéen om likhet uten forskjeller og som bevisst ignorerer det Bibelen sier om dette. Det er til og med folk som kaller seg kristne som aksepterer homoseksualitet og også såkalte homofile "ekteskap".

Mistillit til Bibelen 

Dette som vi har snakket om her kan ikke skje uten at en ignorerer det Bibelen sier om seksualmoral. Og det er ikke snakk om vanskelige tolkningsspørsmål her, det er snakk om en direkte og bevisst fornektelse av det som Bibelen sier. Noen kristne har faktisk forandret sitt syn på Bibelens ufeilbarlighet for å få det til å passe med dagens feministiske ideologi. Dette er ingenting annet enn å skikke seg lik med denne verden. Det er en direkte og bevisst bortforklaring av det Bibelen sier for å kunne tilpasse seg denne verden, der det moderne syn ikke passer med Bibelens ord.