Artikkel nr 09 fra blad nr 5-1999
Emne: Kristen ungdom
Internett når ut
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Girts Balodis / Torleiv Åreskjold.

Tidlig i juni kom det en trivelig melding (e-mail) via internett til Bibelsk Tro, som begynte slik – oversatt til norsk: "Kjære venner i Bibelsk Tro! Hjerteligste hilsener fra Latvia. Mitt navn er Girts Balodis og jeg er en 18 år gammel latvisk tenåring som nylig er blitt glad i Jesus og i det norske språket." 

Girts hadde lest internettsidene på "kryss og tvers" og ville nå høre om vi kunne hjelpe ham til å bli bedre kjent med Jesus – på norsk. Kassettjenesten sendte noen bøker til ham, samtidig som vi inviterte ham til å skrive mer om seg selv og kristenlivet i Latvia. Ikke lenge etter kom svaret (noe omskrevet, men ikke oversatt): 

Jeg er oppdratt i en ikke-kristen familie, men jeg opplevde Herrens kjærlighet for ikke lenge siden. Jeg mottok Jesus i hjertet mitt i mai i år. Jeg priser Gud at Han har frelst meg og gir Ham lov for Hans ubetingede kjærlighet!! 

Jeg går i den Evangelisk Lutherske Jesus kirke, som er 300 år gammel trekirke midt i Riga. Vi har en familievennlig menighet som består av omtrent 700 offisielle medlemmer, men bare 200 besøker prekener hver søndag. Det ser ut som mange fortrekker å besøke kirken bare fire ganger i løpet av livet sitt - til dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Til tross for dette er vårt barnearbeid ganske utviklet - omtrentlig 350(!) barn studerer om Jesus hver tirsdag! 

Men av det sovjetiske regimet ble det latviske folket og hele samfunnet pålagt et ødeleggende sosialøkonomisk system og en ateistisk ideologi som ødela folkets moralske og etiske prinsipper. Det først nevnte ble vidt propagandert i litteratur og kunst i lærebøker på skolen, høyskolen og i alle massemedier. 

Derfor ble spesielt hard sensur lagt på forlagvirksomhet og spredning av litteratur. Det å utgi, innføre og utbre kristelige litteratur, spesielt Bibelen, var strengt forbudt. De som ikke adlød ble fengslet eller fikk en annen straff. Slik håpte den sovjetiske regjeringen å ødelegge kristendommen og de evangeliske menighetene i Latvia. Latvias kristene, særlig i lutherske og baptistiske menigheter forstod hvor viktig det var å spre Guds Ord ved hjelp av kristelig litteratur, derfor ble ulovlig utgivelse og spredning av bøker organisert. Uselviske mennesker, hemmelig og om natten, ved hjelp av skrivemaskiner, skrev om kristelige bøker, som hadde vært oversatt fra engelsk, tysk og russisk. Mange bøker var skrevet om i hånd gjennom kopipapir. Originale innrettninger for å trykke bøker og for å lage flere sangbøker for menighetskorene ble laget. Alt i alt har Gud på en vidunderlig måte beskyttet, ledet og velsignet dette arbeide. 

I dag kan man kjøpe Bibler og mange andre kristelige bøker i menigheter og også i bokhandeler. Det er ingen forbud for forfattere, oversettere og forleggere av kristelige bøker. Foreningen for Latviske menigheter utgir tre periodiske tidsskrifter allerede i 6 år, og har også utgitt flere kristne bøker. Årene av forbudet glemmes og det sekulare samfunnet, og den nye generasjon av kristne folk, er lite informert om denne ulovlige utgivelsen av bøker. Nesten 2000 forskjellige bøker i Sovjettiden ble trykket og omskrevet. I dag sier de alle med stor overbevisning at det var verdt å gjøre dette farlige, men hellige arbeidet, for å overlevere Guds Ord til neste generasjoner. Grunnlag for disse menneskene var Guds Ord - "Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves." 1. Kor. 15-58. La oss være aktverdige fortsettere av det uvurderlige arbeidet deres. 

Så langt Girts. Han avslutter med et ønske; han ønsker seg flere bøker og gamle aviser på norsk - slik at han kan bli enda bedre i norsk. Norsk litteratur er dyr og vanskelig å få tak i for ham.Dersom noen av dere lesere vil sende ham gamle aviser eller bøker er adressen: Girts Balodis, Maskavas iela 260/1-40, Riga, LV - 1063, Latvija.

"Gud velsigne Norge rikelig!! Mine vennligste ønsker sendes til deg og ditt land!", avslutter Girts.