Artikkel nr 08 fra blad nr 5-1999
Emne: Bokmelding
Dikt til "En mor"
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Holth.

Mange har skrevet både til og om mor, kjente og ukjente. - En del ble offentliggjort og tilgjengelig for mange, mens mye bare ble liggende... 

Jeg husker hvilket inntrykk det gjorde på meg da jeg leste Hallesbys "I den høyestes skjul" og Hopes "Fedrelandet" eller Aaviks skildring av mor som enke i fattige kår. I lyrikkens verden er her også mye stoff - av kjente og mer ukjente forfattere - oppbyggelig, og mer generelt om heimen og det nasjonale. Jo, her finnes mye fint, sant og godt. 

Men er dette emnet i like stor grad berørt i vår tid? Har mor i dag en like sentral, viktig og Gudgitt rolle som før? JA! Det Gudgitte morskallet står fast, og oppgaven er større og viktigere enn noen gang! Måtte det gå opp for flere… Jeg må tenke på bønnen som ei lita jente fra et krigsherjet land ba: "Herre, la det alltid være sol, la det alltid være himmel, la det alltid være mor…" 

Uten mor er alt tapt - både fedreland og kristentro. La oss utdype dette for hverandre og oppmuntre og oppvurdere til helhjertet innsats! 

Men det som egentlig var mitt ærend i denne omgang var å gjøre oppmerksom på heftet 
Dikt til "En mor" av Jørgen Høgetveit. 

I flere år har jeg med stort utbytte lest Morsdagsheftet "LYS" fra Akademi for Kristen Folkeopplysning. Det gis ut hvert år og inneholder flere gode artikler, fortellinger, dikt, andakt og fine fotomontasjer. Jørgen Høgetveit er ansvarlig redaktør. Det er rett - slik avisen Dagen skrev på lederplass - at dette heftet skulle vært spredt til alle husstander i Norge før hver morsdag. 

Men med heftet Dikt til "En mor" har Høgetveit gitt oss en ny diktsamling, den første fra hans hånd. 

Høgetveits lyrikk er Bibelsk sentral og avslører en dyp og personlig kjærlighet til Ordet - Ordets kraft - og Nåden i Kristus. Vi får del i kampen og striden under troens vandring, og her er rik trøst i Kristi seier og målet der hjemme. Vår tids åndelige nød og åndskampen tas også opp i flere dikt. Og hele 12 dikt er samlet under emnet "Mor og barnet". 

Høgetveit skriver engasjert og med innlevelse og varme. Han har noe på hjertet. Noe han må dele videre... 

Selv om det ikke er lagt avgjørende vekt på utstyret - av hensyn til prisen - er innholdet av sjelden vare og dyrebar verdi. 
(Heftet koster kr 45,- og kan bestilles fra AKF/ Krossen media, Boks 196, 4660 Evje) 

Men her er mer å si. Siste delen av disse 88 sidene inneholder fortellinger med korte riss om Laura Høgetveits bakgrunn. (Mor til Jørgen Høgetveit). Dette er gripende lesning - om en mor "fra Herren så rikt utrustet, men også av Han så dypt bøyet i støvet, dog så herlig forenet med Frelseren i salighet sammen med sine kjære, min bror og far…" Gripende er det også å lese sammenhengen når det gjeldet forsidebildet "En mor" - litografi av Lilla Hellesen. 

- Jeg kunne ha lyst til å sitere mye av både dikt og fortellinger, men det beste er om du som leser denne omtalen skaffer deg heftet. Det fortjene mange lesere. 

Jeg vil takke forfatteren fordi han gav oss dette heftet om mor - endog i ei tid som vår... 
Og jeg må selv få stå i rekken av de mange som i takk til Gud minnes mor...