Artikel nr 02 fra blad nr 6-1998
Emne: Andakt
Du er dyrt kjøpt


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Finn Widar Knutzen

«Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var trolovet med Josef men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den Hellige Ånd» (Matt. 1,18)
«Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn» (Luk 1,35)

Jesus var ikke sønn av Josef. Maria ble med barn ved Den Hellige Ånd. Det var Gud selv som grep inn.

Det som skjedde var at tidens fylde hadde kommet. Slik så Gud det. Da sendte Gud sin Sønn. Han den evige, Gud av Gud fra evighet av, han kom. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til(Joh 1,3). Ja, alt er skapt i Sønnen, ved Sønnen, til Sønnen Og alt består ved han (Kol 1,16-17) 

Det var han som ble sendt til verden. Hvordan gikk det til da Guds Sønn kom? Han ble født av en kvinne, sier Bibelen. Maria var moren hans. Han kom som et lite menneskebarn. Men han var også Gud. Han er Gud og menneske på en gang - gudmennesket Jesus Kritus. Brorson synger i en julesalme (Sb. 638,v.2): «En liten sønn av Davids rot, som og er Gud tillike.»

Guds Sønn ble utsendt med et oppdrag. I Gal. 4,5 står det at han ble utsendt for at han skulle kjøpe fri de som var under loven. Det var de som var skyldige til døden - de fortapte - han skulle ta seg av. Du som i møte med den Hellige Gud måtte gå i den evige fortapelse, det var deg han kom for. Isteden får du barnekår. Derfor ble prisen så høy. «Dere er dyrt kjøpt!» (l. Kor. 6,20)

Det er i to situasjoner du trenger å betale fiyktelig mye. Det er når du skal kjøpe noe veldig verdifullt, og så er det når du skal betale høy gjeld. Overfor Gud står du av naturen i en bunnløs gjeld. Og så blir den bare større og større. Brorson synger også om det: «.. alt det beste jeg utretter, Er fullt av ufullkommenhet Og derfor dypere meg setter i bot og angers aske ned, ...» Selv det beste, reneste og edleste du kan prestere, øker bare gjelden overfor Gud.

Skulle du bli fri, måtte det bli dyrt å løse deg ut. Det var derfor Sønnen kom! Han kjøpte deg fri fra alt som kan fordømme i møte med Gud. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam» l. Pet. l,l8-19. Han som var forlatt under Guds vrede på Golgata kors, er virkelig «himlens Herre og Guds Sønn» (Sb. 671). Der kjøpte han deg fri.

Guds Sønn ble født den første julenatt i Betlehem. Det er Gud som ble menneske. Oppdraget var klart: Å kjøpe deg fri. Det ble dyrt, men du ble kjøpt! Jesus Kristus ble gjort til synd for deg, for at du skal bli rettferdig for Gud i ham.

Det er snart julehøytid igjen og vi sier med Brorson («Mitt hjerte alltid vanker», 3. vers i orginalen):

«Men akk! hva skal jeg sige
når jeg vil tenke på
at Gud av hímmelríke
i stallen lzgge må.
At hímlens fryd og ære
Guds vesentlige ord
skal så foraktet være
på denne slemme jord. »

Da må jeg si: Jeg er dyrt kjøpt.