Artikel nr 05 fra blad nr 2-1998
Emne: Påske
Trøst for en Jesu disippel


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Kristofier Fjelde

Men fordi jeg bar sagt dere dette, bar sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheteu: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmamzen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
(Joh 16,6-8)

Sorg hadde fylt displenes hjerter fordi Jesus talte om sin bortgang. Midt i sorgen trøstet han med gagnet av Den hellige ånds gjeming. Du sørger i åndens fattigdom og ser ikke at du er salig.

Ånden bor i enhver disippels hjerte. Han bor hos dem som er sønderknust og nedbøyet Jes 57,15; Joh 14,20. En salig kjennsgjerning!

Du sørger videre over at du rekker så lite i Guds rike. Ditt vitnesbyrd er lite og fattig. Ditt liv viser så lite igjen. - Verdens dimensjoner og andres dyktighet driver deg konkurs.

Kjære motløse venn: Ånden skal overbevise verden! Der er ingen grenser for Den hellige ånd. Det er pinsedag det største bevis på. Disiplene hadde sitt kall og tjeneste. Gud fylte dem med kraften de trengte. Og kraften fullendes i skrøpelighet 2 Kor 12,9.

Du er her i verden fordi Jesus har bruk for deg. Og du er på det stedet der han ser du tjener ham best. Ingen andre kan tjene ham bedre enn nettopp du der du er. Nettopp deg vil han ha der slik du er skapt med evner, anlegg og utrustning. Sitt kall og sin nådegave har han ikke angret, heller ikke når det gjelder deg! 

Plei ditt samfunn med Jesus! Gjennom deg skal Ånden overbevise de ufrelste du lever sammen med. Vær frimodig!

«Regn med din Frelser, 
så regner du rett, 
Gi ham din byrde, 
så vandrer du lett/»