Artikel nr 10 fra blad nr 1-1998
Emne: Dikt
Takk


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nefgåfd

(Tone: «Naglet til et kors på jorden» eller «Dyre bord som Jesus dekker».)

Takk for sannheten som holder,
hva enn alle djevler volder!
Takk for løftets ed og pakt,
min forløser og befrier!
Takk min frelser for du sier
til min sjel: Det er fiillbrakt!
Hvor er sorgen? Hvor er nøden?
Nei, du gikk for meg i døden.
Du har fielst min sjel for sant.
Uten noe å fortjene,
har jeg all min trøst alene
helt i deg som stred og vant.
Takk for evig, at du leder,
trøster, styrker og helbreder!
Takk for nå dens tukt og ris!
Nå, mens livet går mot høsten,
er all tukten og all trøsten,
all din kjærlighets bevis.
Å h vor salig å erfare,
at her er jeg ene bare
først som skrøpelig, så sterk.
Og mitt hjerte ser og frydes,
når du tolkes, når du tydes,
med ditt eget flrelsesverk.
Går min vei enn opp mot bakke,
vil jeg, Herre, enda takke!
For du leder all min gang.
Det er deg mitt hjerte lover!
Du, som bær'meg evig over
Du er verd all takkesang
Du, som har opprettet fallet,
du er dermed alt i alle
alle dem som ser og tror -
når det gamle liv forsvinner,
og den nye dagen rinner,
på ditt eget løftes ord.
Takk, min frelser og forsoner,
du, min Gud, som evig troner,
for at jeg her på min vei,
skal få slippe å foitvile,
men fortrøste meg og kvile
helt i deg - ditt verk for meg!
Herre Jesus, hjertet banker
ved de store, rike tanker.
Og til dette er jeg satt
- å forkynne all din nåde,
Måtte du alene råde
i mitt vesen dag og natt