Artikel nr 07 fra blad nr 1-1998
Emne: Aktuelt emne
Israel og nasj onenes fall


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ragna Tofl

Gud har fastsatt en tid for alt som skjer her på jorden. Vi møter ofte i Bibelen uttrykket «for at Skriftene skulle oppfylles». Alt taler til oss om en fastsatt tid. I Bibelen finner vi ofte utsagn som gir oss kunnskap om det som skal skje i endetiden. I Joh 14,20 sier Jesus: «Og nu har jeg sagt dere det før det skjer, forat dere skal tro det når det skjer». Mye som Bibelen har forutsagt, har skjedd, og mye vil skje i fremtiden.

Ramon Bennett har skrevet en bok om Israel. Tittelen er «Israel og nasjonenes fall», med undertittelen: «Gud velsigner de land som står sammen med Israel, og han slår hardt ned på alle som motarbeider hans utvalgte folk». Ramon Bennett er bibellærer. Han har spesialisert seg på emnet: «Hvilken profetisk rolle spiller Israel i endetiden?» - Han har mange spørsmål, tar fram skriftsteder fra Det gamle og Det nye testamentet, og nevner hendelser i den senere tid som gir svar på flere av profetiene i Bibelen.

Boken er inndelt i fire deler:Del en har overskriften: «Israels Gud». Del to handler om Israel. Det tre forteller om «Dommen eksekveres»; og del fire sier noe om «I påvente av dom».

Ramon Bennett er uvanlig godt informert. Han gir leseren opplysning og god informasjon om bakgrunnen for mange hendelser. Leseren blir kjent med mange ukjente faktorer som skjer før kriger bryter løs, under krigene og ved fredsslutning. Boken er like sterk lesning som de andre to Bennett har skrevet. Jeg må innrømme at det var hardt lesestoff. Men samtidig uhyre aktuelt og helt nødvendig informasjon til alle som vil vite sannheten om konflikten i Midt- Østen.

Jeg har lest mange forskjellige bøker og artikler om Midt-Østen problemet. Men noen ganger må jeg undres over at det går an å forfalske historien så grovt. - En artikkel som forteller at arabiske historikere som kan skrive om tallrike arabere som har bodd i Israel, dyrket jorden og har hatt flokker av husdyr op gjennom tidene, er en versjon. - Her kan det være bra å ta med et avsnitt fra 4.del side 130: «Offisiell statestikk regner opp 43 jødiske samfunn i det sjette århundre. 12 langs kysten og i Negev-ørkenen, og øst for Jordan-elven, og 31 i Galilea og Jordandalen.

I den anti-israelske verdenspressen gis det stor oppmerksomhet til de påstandene som muslimske arabere kommer med, nemlig at arabere alltid var i flertall i Palestina, og at Israel stjal deres land. Når vi tenker på den offisielle statistikken på 43 samfunn, sammen med skriftene til berømte forfattere, finner vi at det er stor uoverensstemmelse mellom fakta og arabisk fantasi.

I 1866 skrev W.M. Tompson i sin bok: «The land and the Book»: «Hvor melankolsk er dette øde landskap. Ikke et hus, ikke et spor av innbyggere, ikke en gang hyrder». Mark Twain reiste rundt i Det hellige land det følgende året,i 1867. Og i «The Innocent Abroad» skrev han:»Det severdige stedet der hyrdene voktet deres flokker om natten, og der englene sang:»Fred på jorden,Guds velbehag mot menneskene», er ikke bebodd av noen levende skapninger, og de øde stedene rundt dem sover i en ensomhet som bare er bebodd av rovfugler og luskende rever. Et øde land,hvis jordsmonn er rik nok, med det er helt overgitt til ugress - en stille sørgelig flate. Vi så aldri et menneske på hele turen».

Ja, slik skriver kjente, troverdige forfattere om situasjonen de så ved selvsyn. Det er ikke godt å bortforklare hva øyenvitner så. - Mye kunne sies om boken. Forfatteren har gjort et grundig arbeid. Han presenterer for leseren en rekke overbevisende eksempler på at Israels Gud virkelig griper inn og dømmer nasjoner i dag som før - slik som Gud grep inn i gammel-testamentlig tid. Håpet for at nasjonene som står Israel imot skal unngå dommen er at de omvender seg og angrer sine overgrep mot Israel.