Artikel nr 04 fra blad nr 1-1998
Emne: Bokklipp
Rike i Herrens gjerning


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av C. O. Rosenius, fra Husandaktsboken (3 november).

Vær faste, urokkeIige, alltid rike i Herrens gjerning. (1 Kor 15, 58)

Du som leser dette er kanskje så lykkelig at du er blitt «Skilt ut fra verden» og blitt en som følger Jesus. Og nå lever du i et lykkelig samfunn med din Frelser.

«Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone»

Djevelen har svoret at vi skal dø. Og han går omkring, snart som en brølende løve, snart som en lysets engel. Mange «som begynte i Ånden, fullender i kjødet». Verden og den onde lyst tok dem til fange på ny. De ble trette av å stride og døde kjødet. Derfor gav de seg over til synden igjen.

Eller de bukket under for en altfor stor fristelse og druknet i fortvilelse. Eller det var en ny lære som fikk makt over dem og forførte dem. Så mistet de den enfoldige tros fotfeste i Kristus, og så tørket det åndelige liv bort.

Noen frafalne kjenner en lett igjen, fordi de vender tilbake til verden og synden og bruker ikke lenger Guds ord. Andre derimot bevarer et gudfryktig skinn. Men Ånden har de mistet. Derfor har de ikke noe liv, ikke bruk for nåde eller for evangeliet. De holder seg helst til det som loven lærer om hvordan de skal leve. «Det hadde vært bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens veg . . . da det siste er blitt verre med dem enn det første.»

Be Gud om at han må være så nådig å bevare deg fra en slik ulykke! Og vær ikke blind for den formaningen som apostelen gir: Vær faste, 'urokkelige!

Vær fast i troen, og lev godt med din Frelser hver dag. La ikke noe bety så meget for deg som det at du hver dag har visshet om din Guds vennskap. Du må alltid være i Kristus. Stå fast i kjærlighet og gudsfrykt, så at du ikke går trett, verken av menneskers ondskap og utakknemlighet, eller av ditt eget onde hjerte. Du vil lett bli slapp når kampen blir hard og langvarig.

Hold ut ennå en liten stund og korsfest kjødet. Nå gjelder det. for nå kjemper du for klenodiet. «Vær tro» sier Herren, «vær tro inntil døden. så vil jeg gi deg livsens krone!»

Stå fast! og bevar håpet og tålmodigheten, selv om korset er bittert og lidelsene tunge. Hold ut. nå gelder det! Det er bare en liten stund.

Det er lett å falle fra. Det koster kamp å holde ut og nå fram til himmelens borg.

Faste og urokkelige. sier apostelen. Hold «urokkelig» fast ved det gamle Ordet. La ikke ethvert lærdomsvær få drive dere omkring som bøyelige rør. som beveges hit og dit av vinden. Vi lever i en tid hvor alle slags nyheter på det åndelige felt blir budt fram. Og menneskenaturen er slik at det gamle smaker ikke lenger, men det som er nytt, lokker og drar.

Vokt deg for å følge denne tilbøyeligheten i din natur. Vær ikke så innbilsk at du tror du ikke kan bli ført vill. Du skal nok vite selv hva som er rett og hva som er urett. Vær heller ikke så utakknemlig mot den guddommelige Ånd og sannhet som har født deg på ny, at du tror en annen lære er bedre - eller at du skulle trenge noe nytt, du «som er i Kristus Jesus».

Åpostelen sier jo: «Dere er fylt i harn.» Og nå vil du gjøre denne nådestand mer fullkommen med din egen gjerning! Hva vil du da svare din Frelser når han spør om du ikke allerede var salig i ham? Vi skal ikke la oss drive om av ethvert lærdomsvær. Nei, «som dere har mottatt Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, så dere er rotfestet og blir oppbygget i ham og faste i troen, således som dere har lært, rike på den med takksigelse»

Alltid rike i Herrens gjerning. Bli mer og mer flittig i Herrens tjeneste den tid som er tilbake å leve i kjødet, så du ikke i åndelig lathet «lever selv», men at «Kristus lever i deg, han som elsket deg og gav seg selv for deg».

Du må være flittig i tjenesten overalt hvor det gjelder Herrens ære og sjelenes frelse. Der må du ikke bli trett, men tvert imot bli mer og mer ivrig. Noen begynner så lovende med å tjene Gud og brødrene med et glad sinn. Men etter noen år er de slappe og kalde. Da har de ikke noen lyst og kraft mer.

La oss være våkne så ikke naturen bedrar oss! «For vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.» «Den som sår i kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden»

Og ditt arbeid i Herren er ikke forgjeves. Vær derfor våken! Det som skal komme, det kommer. Og det kommer evig liv til dem «som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet».