Artikel nr 14 fra blad nr 5-2023
Det Gud tilgir, glemmer han også


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Edvard Wisløff

”Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.” Mika 7,19
Det Gud tilgir, glemmer han også. Han gjemmer ikke på tilgitt misgjerning. Den sannhet møter vi ofte i Bibelen. Deres synder skal han kaste i havets dyp, og det som er gjemt der, kommer aldri mer til syne.
Det er tider da fortidens synder tar gleden og freden fra en kristen. Vi har nok fått tilgivelse for dem, men minnene dukker opp igjen og ødelegger alt. Det er ikke alltid lett å hvile i troen på syndenes forlatelse.
I tider da minnene om fortids fall gjør en urolig, er det usigelig godt å holde fast ved et ord som det Gud møter oss med i dag. Våre synder er kastet i havets dyp. Det har Gud gjort for Kristi blods skyld.
Så skal også vi få lov i Jesu navn å glemme det som ligger bak. Syndenes forlatelse er en fullkommen tilgivelse. Det som Gud har utslettet, skal ikke engang evigheten åpenbare. Derfor gir troen på syndenes forlatelse frimodighet og glede.

(“Stille stunder på veien hjem”, Luther Forlag A/S, 1. juni)