Artikel nr 12 fra blad nr 1-2021
Emne: Bokmelding
DA GUD GREP INN


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

For å si det med en gang. Dette er en perle av en bok.

I boken – DA GUD GREP INN - deler 18 personer sine vitnesbyrd om hvordan de kom til troen på Jesus Kristus. Boken er kort, men innholdsrik på samme tid. Det som slo meg gjennom lesingen av boken, var den store bredden av åndelige og sjelesørgeriske spørsmål som ble reist og som det ble gitt gode bibelske svar på. Det gjør den svært verdifull for søkende mennesker.

De 18 personene vi møter, er veldig ærlige og åpne både om sine synder, nederlag og fall, og ikke minst om hvordan de fant fred i sitt hjerte i møte med Jesus Kristus.

Jeg vil løfte fram tre som gjorde et særlig inntrykk på meg. Det er Claus Munch, Liibaan Muusa og Tormod Gundersen.

Den avdøde danske forkynneren, Claus Munch, forteller åpenhjertig om hvordan penger og en fritidssyssel som å drive med seilbåt, drev han inn i harde prøvelser. Dette var stoff til stor ettertanke for mennesker som har levd med Gud i mange år, men som har begynt å få kjærlighet til denne verden.

Liibaan Muusa er en kristen somalier. Han var tidligere en muslim som ble frelst gjennom å høre på kristne radioprogrammer. Hans vitnesbyrd er særlig viktig og interessant, for det gjør at denne boken også kan gis til muslimer i Norge. Mangler du godt kristent materiale å gi til dine muslimske naboer eller venner, kan boken til Ove Eikje være godt egnet.

Tormod Gundersen fikk et livsforvandlende møte med Jesus Kristus 7. oktober 2007. Han gikk inn på soverommet sitt og ropte til Jesus Kristus om tilgivelse. Det som skjedde så, må du slå opp og lese selv! Dagen etter startet han å evangelisere og det holder han på med enda. Hans frelseshistorie var som et vidunderlig åndelig pust i fra gamle tiders vekkelser da mange mennesker i løpet av kort tid, opplevde noe tilsvarende. Hans vitnesbyrd bekrefter bare at Jesus Kristus er den samme i dag og til evig tid og at håpet om vekkelse må leve mellom oss. Boken avsluttes med et oppbyggelig intervju med den kjente forkynneren og sjelesørgeren Hans Erik Nissen, som døde i 2016. Han forklarer på en tydelig måte hva frelsen i Bibelen går ut på, og legger en teologisk grunnvoll under alt som blir sagt tidligere i boken: Jesus Kristus måtte dø for alle mennesker, for å betale straffen under Guds dom og vrede for våre synder. På den måten åpnet han adgangen inn til det fullkomne Guds rike.

Forfatteren, Ove Eikje, kommer opprinnelig fra Tysvær, men bor nå i Sandnes. Han har arbeidet som journalist i Utsyn, Kristelig Pressekontor (KPK) og Dagen. Han har gitt ut flere bøker.

Ove Eikje skriver i forordet at han ønsker at noen av vitnesbyrdene i boken kan bli en oppvekker og et kall til noen, om å søke Gud mens det enda er tid og anledning. Det anliggendet slutter vi oss helt til.

Jeg vil sterkt anbefale denne vesle boken. Les den selv og gi den gjerne som gave til mennesker du ønsker skal bli frelste, eller bli styrket i sin tro på Jesus Kristus. Vi trenger flere slike bøker som så enkelt, dypt og klart viser veien til det evige livet, og som samtidig kan være til stor hjelp i ulike problemer og lidelser som livet i syndens verden fører med seg.

Eivind Gjerde