Artikel nr 19 fra blad nr 6-2020
Emne: Sang
Vår Herre han hvilte i krybben så trang


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Tekst Edin Holme

Vår Herre han hvilte i krybben så trang,
skjønt himmeriks kår var hans eie.
Og hyrdene knelte, og englene sang,
og vismenn omringet hans leie.
Det ville vår Herre oss unne.

Og ennå han kommer til fattig og rik,
Det svakeste sukk han fornemmer.
Han hører i kjærlighet ravnens skrik,
og ingen av sine han glemmer.
Det ville vår Herre oss unne.

Vår Frelser han tok våre synder på seg,
utsletter så mildelig brøden.
Han fører oss alle på himmelens vei,
og løser vår sjel ifra døden.
Det ville vår Herre oss unne.

Og derfor så synger vi alle hans pris
og holder vår høytid med glede.
Engang skal vi samles i Guds paradis
og fram for hans trone få trede.
Det ville vår Herre oss unne.