Artikel nr 17 fra blad nr 6-2020
Emne: Bokklipp
Himmelen åpnet - Mer enn seier


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

«Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» (Rom 8,37)

Ingen kan si hvor eller når det vil bryte ut forfølgelser. Men motstanden mot kristne øker. I gamle kristne land vender flere og flere seg til fremmede religioner og ateistisk filosofi i bevisst oppgjør med kristen tankegang og livsstil. Det er underlig å se likheten mellom åndsklimaet i aposteltiden og det som begynner å tegne seg for øynene våre i dag.

Derfor skal vi heller ikke undre oss over at vi kan bli møtt av det samme som de første kristne opplevde: Trengsel, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare og sverd. Paulus forteller at de kristne ble regnet for slaktefår. For Jesu skyld ble de drept dagen lang.

Det kan lett ta motet fra oss når Guds ord sier at kristenhetens siste tid skal likne den første tiden. Vår egen redde og lidelsessky natur er alltid innstilt på å velge den letteste veien. Men ikke følg den! Det er Jesus du skal følge, og når han går med på lidelsesveien, er det en vei han har vandret før.

Kraften og styrken til å holde ut får du gjennom Guds ord. Hva som enn møter deg, skal du mer enn seire ved Jesus.

Guds fiender kan ta alt fra deg. Ja, det kan komme så langt at de tar livet ditt. Men en ting greier de ikke. Å ta seieren fra deg. Den eier du i Jesus. Ondskapens åndehær har med alle midler forsøkt å tilintetgjøre frelsesverket, men har ikke klart det. Satan fikk dødsstøtet på Golgata. Han kjemper nå en fortvilet kamp fordi han vet at han har kort tid. Mye skade kan han gjøre, men ta seieren fra Jesus kan han ikke.

Med de kristne ned gjennom mange hundreår kan du synge:»E vig seier nå jeg eier, Herre Krist, i deg!» Syng det ut! La det leve i hjertet! Seiersbudskapet har båret så mange gjennom stor trengsel og nød. Det har ikke mistet sin kraft. Det skal også bære deg når du stoler på det. Det er ikke tomme ord når når Herren sier at han elsker deg. Han går med hele veien. Han vil føre barnet sitt helt til målet.

(Fra «Ett er nødvendig», 2. oktober, Lunde Forlag)