Artikel nr 16 fra blad nr 6-2020
Emne: Bokklipp
Med Jesus til Paradis!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av N. P. Madsen

«I dag skal du være med meg i Paradis» (Luk 23, 43)

For en dag for den frelste røveren!

Og for en dag for oss – når den kommer! Og det kan godt bli i dag. Å, for en stund når han tar oss i hånden og sier – nå skal du være med meg – ikke alene gjennom den mørke porten, men med meg!

Og så skal vi ikke gå med ham inn i det uvisse, men inn i Paradiset.

Det lød en gang et annet ord – et forferdelig ord til en synder:

«I denne natt kreves din sjel av deg!»

Da lød det ikke noe «med meg», ikke noe om Paradis. Men i denne natt skulle denne mannen miste alt det han hadde samlet, alt det som han var glad i.

. Det er forferdelig for hver sjel som bare lever for å samle til seg selv, som lever uten å omvende seg, som går igjennom verden uten Jesus.

Men for Guds barn skal det lyde et salig «i dag».

Og hvordan det så er bakom det mørke forhenget, hvordan tilstanden er til den store oppstandelse – det vet ikke vi.

Men ett vet vi: Vi er med ham!
Og der hvor han er, der er Paradis!

(Fra «Ordet», 10. april. Antikkforlaget 2002)