Artikel nr 11 fra blad nr 6-2020
Emne: Bokklipp
Frihet fra loven


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Carl Olof Rosenius

«Til frihet har Kristus frigjort oss» (Gal 5,1).

Frukten av syndenes forlatelse er frihet fra loven. Står vi i nåden, så eier vi hele tiden syndenes forlatelse. Og dermed er vi hele tiden fri fra lovens dom. Dette er vår fullkomne frihet fra loven.

Til frihet for loven hører også det at jeg i min samvittighet er gjort fri fra lovens trelldomsåk. Men denne frihet er en fullkommen frihet. Denne frihet er nemlig avhengig av min tro, og min tro er aldri fullkommen.

I Guds hjerte rår det en evig nåde. Han er fullt ut tilfredsstillet ved det frelsesverk som Sønnen har fullført. I mitt hjerte derimot skifter det stadig. Der er det en stadig kamp mellom lys og mørke, mellom tro og vantro.

I himmelen er lovsangen evig. Uten avbrudd lyder lovsangen til Lammet som kjøpte oss til Gud. Men her på jorden er de lyse stunder med fryd og lovsang bare kortvarig.

I Guds store bok er min regning for evig og alltid kvittert og oppgjort. Men i min lille kontrabok, samvittigheten, er det bare sjeldne stunder at det ikke er rester av gjeld som plager meg. Vi har nemlig en fiende her, som stadig prøver å føre inn ny og gammel gjeld, bare for å gjøre oss urolige, og få oss til å tvile på nåden.

Men Gud være takk. Nådepakten Gud har sluttet med oss i Kristus står fast. Han tilregner oss ikke vår synd, for den er tilregnet Ham. Selv om vi kjenner oss dømt av lovens ord, så dømmer ikke Gud.

Vi er fri i Kristus Jesus.

(Fra Kristus – vår rettferdighet.10.dag)