Artikel nr 08 fra blad nr 6-2020
Emne: Sang
Jeg vet at min gjenløser lever


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Gunnar Holth

Jenny Lind

I påskenummeret av Bibelsk Tro skrev jeg ned noen ord fra Fanny Crosbys liv. I tillegg til denne vekkelses-dikteren nevnte jeg også navnet på en svensk operasanger, sopranen Jenny Lind.

Begge født i 1820. Jubileumsår!

Jenny Linds stemme var blant de største som har lydt i verden.

En stemmeprakt som ble oppdaget allerede i 7-8 års alderen.

Det kunne vært mye å skrive om fra hennes suksessfylte liv – en kunstnerkarriere som overgår alt.

Jeg velger ut dette:

Bruddet og gjennombruddet

Hun erobret teatret over hele Europa og teatret hadde gitt henne mye, men hun kjente på en indre tomhet.

Det kom til et endelig brudd med scenen. Hvorfor forlot Jenny Lind sin teaterkarriere ved operaen?

Hun ga denne forklaringen til en venninne:

«Jo, därför at den kom mig att tänka mindre på min Bibel, och icke alls på det skjöna därborta.»

Hun pekte mot solen og himmelen.

Hennes omvendelse skjedde da hun lyttet til Rosenius’ forkynnelse. Det førte til et gjennombrudd og hun sluttet seg helhjertet til kretsen rundt Rosenius. Her møtte hun også Oscar Ahnfelt og Lina Sandell og dermed kom hun med i en vekkelse som Sverige ikke hadde hatt maken til på flere hundre år.

En ny tid – en ny sang

Hun sto foran en ny tid – en annerledes glanstid. Hun ble ledet mot Oratoriene, mot sangen som skapte evighets-lengsel. Sanger med et nytt budskap.

Händels "Messias"

Her må vi særlig nevne Händels "Messias", et av musikkhistoriens store mirakler.

Dette verket oppføres særlig i advent- og juletid.

Del I inneholder profetier og betraktninger omkring Frelserens fødsel og virke her på jorden.

Del II omhandler Kristi lidelse, død og himmelfart, mens III. del bringer tanken hen på det evige liv.

Händel komponerte hele verket, som er på 259 sider, på bare tre uker, mellom 22. august og 14. september 1741.

Et storverk som er skapt under en enestående inspirasjon.

Selv sier han dette: «Om jeg var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke. Gud vet det.»

Jeg vet..

Det fortelles gripende om Jenny når hun sang den vidunderlig vakre sopranarien som innleder del III.

Arien er hentet fra Job 19,25: «Jeg vet at min gjenløser lever.»

Hun sang den så vidunderlig at folk storgråt. Etter en konsert i New York skrev en avis dette:

«Den største sangerinne vi noensinne har hørt.»

En særlig virkning hadde det at hun poengterte ordet «vet».

Gudsordets vitnesbyrd hadde grepet hennes hjerte: Visshet i frelsens sak! Det er ikke fromt å være uviss her!

Salige visshet: Jesus er min! (Crosby)

På nåden i Guds hjerte […] jeg nå alene bygger min tro og sjelefred. (Rosenius)

Hennes stemme holdt seg lenge. Da hun siste gang sang "Messias" i Hamburg – hennes mann dirigerte – skrev en kjent musikkanmelder:

«Hver tone, hvert løp åndet av kjærlighet og hensikt. Gud gi at denne sang må foresveve meg når jeg en gang ligger på dødsleiet.» (Anne Marie Riiber)

Svanesang

Hennes svanesang lyder slik: «Som min svanesang nå lyder på hell, er det noe usigelig godt å la tonene dø ved korsets fot, for bare reisen dit leder til det rette målet så vel i kunsten som i livet.»

Hun døde Allehelgensdag 1878. En skare av mennesker fulgte henne til graven. Røsten av "Nordens nattergal" var stilnet for alltid. Noe av det siste hun fikk uttrykke med sin stemme var dette: «Ingen behøver nåden mer enn jeg.»

Selv etter døden lever og vitner hun i Westminster Abbey. Hennes portrettmedaljong henger der og under står:

I KNOW THAT MY REDEEMER LIVETH. – Jeg vet at min gjenløser lever –

Georg Friedrich Händel

Det fortelles at denne vakre arien fra Job 19,25 har sammenheng med et dødsfall i Händels familie.

Hans eneste gjenlevende søster døde i Halle i 1718.

Händel ville gjerne vært til stede ved begravelsen, men ble forhindret fra å komme.

Han skrev et fint brev til sin svoger og gir her uttrykk for sin dype sorg og medfølelse. Brevet er et sterkt vitnesbyrd om hans samhørighet med familien.

Han visste at hans søsters kjæreste bibelord var Job 19,25 og han visste også at det ble talt over dette ordet i begravelsen. Dette ordet ble også kjært for ham.

Det er derfor ikke tilfeldig når billedhuggeren som laget monumentet av G. F. Händel i Westminster Abbey,

lar han sitte med et noteblad til arien – I KNOW THAT MY REDEEMER LIVETH.

To triumferende og samstemte vitnesbyrd

En portrettmedaljong og et noteblad i Westminster Abbey, kroningskirken og begravelsesplassen for landets konger og berømte personer.

Her er vitnesbyrdet fra disse to hugget inn: Kongenes Konge – Min Frelser og Forløser – Han Lever!