Artikel nr 19 fra blad nr 5-2020
Emne: Sang
Ordet vekker


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Nergård

Ordet vekker,
sønderriver
all vår trøst i lovprogram,
• knuser, knekker,
tukter, driver
oss til Kristus og i ham,
får vi livet, uten noen
egen trøst – endog i troen. -
Han er veien, stien, broen,
den som fører evig fram.

Ordet trøster,
Ordet tukter,
Ordet stiller all vår trang.
Herren høster
troens frukter,
av sitt ord, i takkesang.
For hans nådebarn vil tjene
ham i alt – og ham alene.
For de har i Jesus ene
evig liv og barnerang.

Må det blotte
Ordet bare
fylle hjerte, sjel og sinn!
Å ja, måtte
han forklare
selv sitt ord og ta oss inn
til sitt hjerte, ved det rene
korsets ord, så vil vi tjene
ham med alt; og må han ene
lede alle våre trinn.

(Fra «Alt i Jesus», Stiftelsen På Bibelens Grunn 2005)