Artikel nr 16 fra blad nr 5-2019
Emne: Bokklipp
Kristus er vår frelser og vår Herre over hele vårt liv


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Francis A. Schaeffer

”Vi må holde fast på og også leve etter det faktum at når Kristus er vår frelser er han også Herre over hele vårt liv. Han er Herre ikke bare når det gjelder religiøse ting, heller ikke bare når det gjelder kulturelle ting som kunst og musikk, men også når det gjelder vårt intellektuelle liv, vårt yrke, vårt forhold til samfunnet og vårt forhold til tidens moralske sammenbrudd. Det at vi kaller Kristus Herre og godtar alt det Bibelen lærer, fører med seg at vi må tenke og handle ut fra dette også når det gjelder styremaktene og lovverket i vårt samfunn.” 

(Fra boka ”Skjebnetime”)