Artikel nr 15 fra blad nr 3-2019
Emne: Sang
O, herlige dag


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Johan Svensli

1) O, herlige dag da han tok all min synd,
Forsvant i det bunnløse hav.
Mitt hjerte ble fylt av en glede og fred,
Han visshet i sjelen meg gav.
5) At porten er trang og at veien er smal,
Det passer dog aldri for kjød,
Men veien må vi følges om vi skal nå frem,
Til himmelens salige hjem.
2) Min Jesus ble såret og knust for min synd,
For straffen på Sønnen ble lagt.
Da dette ble levendegjort for min sjel –
I Kristus er friheten bragt.
6) Min tro den er dyrebar, men der er strid!
Jeg kjenner meg ofte så svak
Og dømt og fortapt, men i nåden satt fri,
Min, Jesus, mitt alt, evig takk!
3) Hvor godt å få smake det levende ord,
Det kan ei min tanke forstå.
Men Kristus alene han kan og formår,
Å frelse det bortkomne får.
7) Nå kan jeg hver dag villig bøye meg ned
Ved korset og tale med ham.
Det signende sted for en synder å gå,
Å legge sitt liv i hans hånd.
4) Når kampen mot synden og kjødet er endt,
Jeg arven i himmelen får.
Tenk da få skue ham slik som han er,
Jeg legedom fikk ved hans sår.
8)Jeg sitter her ensom og tankene går
Til alle de kjære jeg har.
Min bønn er at alle må samles en gang,
Hos Jesus, min Frelser og far.
(Det er fortatt enkelte språklige forandringer)
Kan synges på: Hvor underlig er du i alt hva du gjør (Nr 403 i Sangboken)