Artikel nr 10 fra blad nr 3-2019
Emne: Bokmelding
Kristningskongene


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Steinar Handeland

Tittel: «Kristningskongene fra Kaukasus og Jødeland»? 
Forfatter: Jørgen Høgetveit 
Forlag: AKF Krossen Media 

På lærerskolen hadde jeg en meget god historiker som sterkt understreket: Hvem har skrevet historien og hva er ideologien bak? 

I dagens norske politiske og religiøse uro i Det norske hus, er dette heftet en tankevekker for alle som er opptatt av «våre røtter»! Fra kilder og litteraturliste henter Høgetveit fram flere professorers bøker om saken, som blir mer og mer belyst og hentet fram fra glemselen i flere lands studier av saken. Avisutklippene i flere land viser det. 

Går Norges arv tilbake til folkeslagene i Kaukasus som rømte for Øst- Romerne via Russland, Saxerland og Sigtuna i Sverige? Deres videre ferd og arv gikk til hele Norden. Mye tyder på det. 

Kan noen av jødenes 12 stammer ha kommet til Kaukasus fra Assyria og Ninive og Babels angrep senere, som fikk store folkegrupper til å rømme videre på de store elvene Volga, Don, Dnepr, Donau og kom til Kvit- Russland og ble med i folkevandringene rundt Svartehavet og Kaukasus mot dagens Europa, eller blandet seg med vaner og æser og tok senere avsted mot nord, som Ynglingeætten vi kjenner? Hvor hadde disse folkeslagene sine åndelig «sed og skikk fra»? Harald Hårfagre sin far, Halvdan Svarte, kom fra Sigtuna og var den første kristningskongen. Ynglingeættens folk ønsket å få landene styrt etter kristenretten. På Moster i 1024 innførtes «Hellig Olavs lov» med dyptpløyende endring og bærekraft til folk og nasjon som «kristenretten», Gulatings kristenrett. 

De vendte seg mot hedenske religioner og det var ikke krav om personlig omvendelse, men om nye former i samfunnslivet. (Ikke drepe barn og gamle, ikke ha onde rettskilder, ikke undertrykke fattige, trolldom og offerplasser ble forbudt, holde høytidsdager, søndag m.m.)

Lovene ble en nasjonalsamlende faktor i landet. Prof. T. Titlestad peker på folkestyret og tingsystemer, Gud er Gud for begge regiment og Guds vilje skulle være rettskilde for samfunnet. 

Winston Churchill peker på den eminente skipskunst og samarbeidet med Norden og England/Skotland. Angrepet på klosteret Lindesfarne i 793 gav paven i Roma et sjokk, og friheten ble kjempet for av kong Olav mot den romerske organiserte motstand på Stiklestad i 1030, ja, helt fram til «kong Sverre talte Roma midt imot» og Magnus Lagabøte laget rettsstat før 1350 med demokratisk tingrett. I starten av skissen finnes et vink til vår samtid – og vi håper heftet blir lest av mange i dagens åndskamp! .