Artikel nr 15 fra blad nr 1-2019
Emne: Bokklipp
Norvald Yri til minne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av H. E. Wisløff

”Han gjenfødte oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde” (1 Pet 1,3) 

Et levende håp er Guds fødselsdagsgave til sine barn. En vidunderlig gave! Tenk å kunne se tvers igjennom død og grav frem mot en evig salighet hjemme hos Gud. 

Aldri vil vi her i livet fullt ut forstå hvilken herlighet Gud har beredt dem som tror på ham. Hva øyet ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham, står det. (1Kor 2,9). Selv ikke Bibelen prøver å skildre hva himlen egentlig rommer, fordi vi ikke med våre sanser har evnen til å fatte det. Den lar oss bare forstå at saligheten er ubegripelig fylt av herlighet. 

Vi får vite litt av hva som ikke fins i himlen. Der er all synd borte, og alt som er en følge av den er ikke mer. Der er ingen død, ingen tårer, ingen smerte, intet skrik. De første ting er veket bort, og alt er blitt nytt. 

Og gjennom dørsprekken får vi skimte den store hvite flokk. Ingen kan telle dem, den lever for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Vi aner lovsangen som toner gjennom himlen sterk som lyden av mange vannes brus. Ingen sier hva de skal synge, men alle stemmer i lovsangen til Lammets pris, han som kjøpte dem til Gud med sitt blod. Derfor er de for hans åsyn i salig fryd. 

Herligheten der hjemme består i alltid å få være sammen med Herren. Der skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. 

Det er til denne herlighet Gud vil hente oss når livsdagen her nede er slutt. Graven skal ikke kunne holde på oss. Når vi dør går sjelen hjem til Herren, mens legemet nok for en tid gjemmes i jorden. Men på den store oppstandelses dag, når Jesus kommer igjen, skal alle de som er i gravene høre hans røst og de skal gå frem, de som har gjort godt til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt til dommens oppstandelse. Den dag skal sjel og legeme igjen forenes. 

Til dette håp er vi kalt. Gled og fryd deg derfor du troende sjel som ved Guds ubegripelige nåde er ført over fra døden til livet. Du er et håpets menneske! Ditt hjem er der oppe hvor Gud Herren en dag vil samle hele sin barneskare! Måtte vi få bli med der den dagen! 

(Fra ”Trygg tross alt”. Lutherstiftelsen. Tredje opplag)