Artikel nr 14 fra blad nr 1-2019
Emne: Bokklipp
Det nye Jerusalem


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Carl Fr. Wisløff

”Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er pyntet for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud”. (Åp 21,2-3) 

Noen kristne venner satt i fortrolig samtale, og emnet de hadde for seg, var vår egen åndelige situasjon i samtiden. Det ble pekt på lyse og mørke trekk i bildet. Etter hvert kom nok samtalen til å konsentrere seg om det som er vanskelig og tungt. 

Da var det en som sa: Den skal nå likevel slutte godt, denne forunderlige historien som vi er oppe i! 

Han tenkte på Guds menighets kår og skjebne her i verden. Situasjonen er ikke alltid lett. Jesus har ikke sagt at den alltid skal være lett heller. Guds forsamling skal ha trengsel i verden, har han sagt. Men den skal likevel slutte godt, historien om Guds folk. 

Det er dette vi ser i ordet fra Åpenbaringsboken. Det er gripende å lese denne boken vi ser Guds vredes dom over den frafalne menneskehet. Vi ser motstanden mot de troende og forfølgelsen de må gå igjennom. Vi ser politiske og åndelige makter utøve sitt tyranni over menneskene. Og så kommer den siste store dom. For evig skilles de fortapte fra dem som har navnet i livets bok. 

Men så – ja, så ser Johannes den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud. Og en høy røst forkynner at Guds bolig nå er hos menneskene; han skal bo hos dem og være deres Gud.

Den stiger ned fra himmelen. Saligheten kommer fra Gud. Menneskeheten har forgjeves søkt å reise sitt Babelstårn mot himmelen. Frelsen kommer fra Gud, saligheten er hans gave. 

Og så skal Gud bo hos dem som hører ham til. Dette er målet som Gud skal føre sitt folk frem imot. 

For en trøst å tenke på dette, når vanskelighetene tårner seg opp! For en glede å vite at dette skal skje, når en kjenner sin egen svakhet. Det skal slutte godt. Den som setter sin lit til Jesus, skal ikke bli til skamme.

(Fra ”Daglig brød” 30. desember. Lunde forlag og Bokhandel A/S Oslo)