Artikel nr 02 fra blad nr 1-2019
Emne: Andakt
Jesus renser fra all synd


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

«…, og Jesus, hans sønns blod renser oss fra all synd» (1 Joh 1,7) 

Dette Ordet følger et Guds barn gjennom hele livet. Det går ikke én dag uten at vi har bruk for det. Det taler om det største av alt: å bli renset fra synd. 

I følge vår fornuft er det bare en mulighet for at dette kan skje. Det er, hvis vi kunne rense oss selv. Den veien blir fulgt av millioner ut over jord. Bak de fremmede religionene ligger menneskers ønske om å forbedre seg selv, slik at de kan bestå for Gud. 

Alle slike forsøk er dømt til å mislykkes. En annen må handle, og en annen har gjort det. Guds egen Sønn ble kjød og blod. Han brakte sitt blod som offerblod. Med det sonte han for synden. Derfor har det en rensende kraft. 

Jesu blod renser virkelig. Det yter ikke noe tilskudd. Det hjelper ikke bare delvis. Har blodet renset deg er du fullstendig ren. Det kan være vanskelig å tro når du tenker på hvor fast synden henger ved oss. Men det er sant. Jesu blod gjør deg hvit som snø. 

Det er oss blodet renser. Jesus er frelser for virkelige syndere. Uten å ville det selv, gir vi så lett den tanken råderom at det gjelder alle andre enn meg. Vi kan forstå at det er nåde for alle de andre, men at det skulle være det for meg, er ubegripelig. Likevel er det deg – nettopp deg – blodet renser! 

Til slutt er det tale om all synd. Kanskje tror du at Jesu blod renser fra det aller meste av synden. Men det stemmer ikke. Blodet renser fra all synd. Det er ikke noen synd, og det vil ikke komme noen som blodet ikke kan rense fra. Så stor er blodets kraft. 

(Oversatt fra dansk)