Artikel nr 15 fra blad nr 5-2018
Emne: Bokklipp
All nådens Gud


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Johan Lunde

«Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre!» (Rom 7, 24-25)

Herre Jesus Kristus, vi må også istemme denne klagen fra apostelen: Jeg elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?

Vi kjenner så rent for godt denne splid i vårt indre, motsetningen mellom vår vilje og vår evne. Viljen har vi, men å gjøre det gode makter vi ikke. For vi gjør ikke det gode som vi vil, men det onde som vi ikke vil, det gjør vi.

Herre Gud, hvor sant det er at det ikke bor noe godt i oss. La det få være det kors som vi daglig tar opp når vi vil følge deg.

Men du er all nådes Gud. Du handler ikke med oss etter våre skrøpeligheter og våre synder. Du forkaster oss ikke av den grunn, men ved ditt hellige, sonende blod gir du oss nådens rett til å være Guds barn.

Vi ber deg, Herre Jesus. Hjelp oss ved din Hellige Ånd så vi kan undertvinge vårt legemes onde lyster og holde det i trelldom. La det bli vår daglige øvelse å se din herlighet som i et speil, slik at vi ved det kan bli forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet ved din Ånd. Bare slik kan vi gjøre faste trinn på helliggjørelsens vei.

La oss få vokse i åndelig kraft fra dag til dag. La ditt hellige liv mer og mer vinne skikkelse i oss til vi har gjennomkjempet den siste strid og kan gå inn til din glede.

Hør vår bønn for din kjærlighets skyld.

(Fra «Ha tro til Gud» 29. februar. Lutherstiftelsen)