Artikel nr 09 fra blad nr 5-2018
Emne: Kristen misjon
«Jesus fant meg» på quechua


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ingar Gangås

Heftet «Jesus fant meg» er nå ferdig oversatt til stammespråket quechua. Det er Rafael Veizaga og Joel Vera som har stått for oversettelsen. Begge er medarbeidere i «Såmannen» – litteraturarbeidet i Sør-Amerika som drives av Lekmannsmisjonen under ledelse av misjonær Ingar Gangås.

Opplaget er på 500 eksemplarer i første omgang. Tidligere har «Såmannen» trykt disse heftene på spansk i et opplag av 2 000, alt med økonomisk støtte fra «Stiftelsen På Bibelens Grunn».

Nå blir dette distribuert i Andes-området, i store deler av landene Argentina, Bolivia, Peru og Ecuador, sammen med bl.a. boken «Martin Luthers teologi» av Carl Fr. Wisløff, «Husandaktsboken» av Carl Olof Rosenius og en andaktsbok i lommeformat av Martin Luther, som «Såmannen» har utgitt fra sine to forlag i byene Arequipa i Peru og Sucre i Bolivia.

Tilsammen bor det over 100 millioner mennesker i de fire nevnte landene. Det er en mengde ulike stammespråk. Men fellesnevneren er spansk, som de fleste, i alle fall de unge, behersker godt.

De to største stammespråkene er aymara og quechua. Ca. 6 millioner tilhører urbefolkningen quechua, og det viser seg alltid at bøker på morsmålet når lengst inn og blir satt mest pris på. De quechuatalende bor hovedsaklig på høgsletten og i fjellområdene, mellom 2 500 til 5 000 meters høyde.

I Bolivia kom Bibelen på quechua først på 1980-tallet. Rafael Veizaga var konsulent for bibelselskapets arbeid den gangen. Han er en kapasitet innen språk og har vært til uvurderlig hjelp i Såmannens quechua-arbeid. Sammen med Joel Vera, som i likhet med Rafael er født og oppvokst i en quechua-landsby, har de allerede rukket å oversette flere små bøker og hefter. Her kan nevnes: Ole Hallesby (”Om jeg bare kunne tro”), Carl Fr. Wisløff (”Lov og evangelium i forkynnelsen”), Gudmund Vinskei (”Virkelig fri”) og Carl Olof Rosenius (”Syndenes forlatelse”) med flere.