Artikel nr 11 fra blad nr 1-2018
Emne: Orientering til våre danske abonnenter
Vigtig meddelelse til vore danske bladabonnenter


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Orientering til våre danske abonnenter

Danske Bank har i november 2017 opsagt samarbejdet med et større antal udenlandske foreningskunder - herunder ”Bibelsk Tro”.

Begrundelsen for opsigelsen skyldes på ingen måde utilfredshed fra bankens side overfor ”Bibelsk Tro”, men lovgivningen for beløbsoverførsler på internationalt plan er i den senere tid blevet væsentligt opstrammet med henblik på forebyggelse af den såkaldte ”Hvidvaskning af penge”. Og p.g.a. af store administrative byrder med registrering af legitimationspapirer m.v. har banken meddelt, at Bibelsk Tros danske konto skulle ophæves snarest muligt og gerne inden udgangen af november 2017.

Efterfølgende har vi ansøgt Danske Bank om en forlængelse af denne tidsfrist, og dette viste banken stor forståelse for i form af en udsættelse på ca. 2 måneder. Herved har danske abonnenter uden problemer kunnet anvende det hidtidige kontonummer ved fornyelse af abonnementet for 2018.

Ovenstående medfører imidlertid, at indbetaling/overførsel til den danske konto (9570) 2509350 skal ophøre med virkning fra mandag den 29. januar 2018. Sidste mulighed for indbetaling/overførsel af beløb til kontoen er således fredag den 26. januar 2018. Hvis der forsøges overført beløb efter denne dato, vil de som udgangspunkt blive tilbageført fra Danske Bank til afsenderen.

Betaling af abonnement, gaver, bøger m.v. skal herefter ske til ”Bibelsk Tros” norske konto, der har følgende betegnelse:

IBAN-nummer: NO23 3290 0777 786 I tilfælde af tvivl eller spørgsmål i øvrigt kan ”Bibelsk Tros” danske kontaktperson, Immanuel Fuglsang, træffes på mobil 50 88 06 24.