Artikel nr 02 fra blad nr 1-2018
Emne: Andakt
Troens mål, sjelens frelse


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

”….når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelens frelse.” (1 Pet 1,9) 

Det kan trollbinde mange å se 22 fotballspillere som kjemper mot hvert sitt mål. I halvannen time setter de alt inn på å få ballen i mål. Kampen kan være aldri så velspilt, men når alt kommer til alt så er det målene som teller. 

Også i dag er din tro målsøkende. Slik som spillerne i kampen søker mot målet, slik gjør din tro det også. Her på jord har du mye å takk for, og det skal du gjøre. Men din tro er urolig, for den søker målet.

Det er mange opplevelser i troens liv. Gud bevarer og velsigner. Han åpner veier midt gjennom mørke og strid. Det gleder troen seg over, men det kan ikke tilfredsstille den.. Det er målet som teller. 

Du har en sjel, og den skal frelses. Om du vinner alt, men mister den, er alt likevel tapt. Du nådde ikke målet. 

La ikke dagens mange oppgaver skygge for målet. I dag kan du miste troen, og da mister du målet også. Men dagen kan også føre deg et skritt nærmere målet, slik troen stiler imot. Ja denne dagen kan være troens siste dag. 

Når troen har ført deg til målet, da skal du si den farvel. Troen har ikke noe mål i seg selv. Den vil føre deg helt inn til din frelsers favn. Når du hviler der, er troen tilfredsstilt. 

Det er ikke slik at du opplever troens farvel. Troen har hele tida vent ditt hjertes øye mot Jesus. Når du når målet, skal dine øyne se ham. Da er han ikke fremmed for deg. Din tro har kjent ham siden den kom inn i ditt liv. Utallige ganger har han hvisket hans navn i din sjel. Ja, troen har gjort Jesus til den dype sammenheng i ditt liv. 

Da trekker troen seg stille tilbake. Den har fullført sin gjerning. Da har du nådd målet. Da er du hjemme. Da skal du ikke lenger tro, men du skal se Jesus ansikt til ansikt. 

(Oversatt fra dansk)