Artikel nr 14 fra blad nr 6-2017
Emne: Baksida
Ordet ble kjød


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Karl Marthinussen

Kan synges på nr 913 i Sangboken: - Lov og takk og evig ære 
Eller på nr 920: Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte 

Under over alle under:
Himlens konge kledd i kjød.
Englers visdom ei utgrunner
Sønnen ifra evighet,
Ett med Ham i salighet,
Skal fornedret blant oss være
Uten guddomsglans og ære.
Her er salighet å finne
Midt i tidens natt og nød.
Her er overflod å vinne,
Sei´r i strid, og liv i død.
Mørke stall og krybbe trang
Rommer trøst for all vår tvang.
Den som her vil ydmyk knele
Skal med Barnet liv få dele.
Se, i stallens mørke hviler
Han som bærer verden all.
Her Guds faderansikt smiler
Mot en slekt i synd og fall.
Vise menn og hyrder her
Kommer himlen like nær.
Her i verdens vinter kommer
Livets sol og lyse sommer.
Ja, vi kommer, Jesus kjære,
Med vårt hjertes tunge bør,
Ti du kom for selv å bære
Hva vi ikke bære tør.
All vår fattigdom du ser,
Og vi eier intet mer.
Gi oss freden, gi oss striden,
Gi oss himlen her og siden.
(Fra ”Forventning og Vår”. Nomi forlag)