Artikel nr 06 fra blad nr 4-2017
Emne: Bibelforum
Jesus fristes av Djevelen (Matt 4,1-11)


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Jørgen Bernhard

Jesus og Satan 

I begynnelsen av evangeliet sier Gud om Jesus at han skal være ”en høvding som skal være hyrde for mitt folk Isreal” (Matt 2,6). ”Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme” (Luk 1,32f.) Det hadde Gud gitt løfte om i gammel tid. Herren sier om sin salvede, det er Kristus: ”Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg” (Sal 2,5). Da Jesus var født i Betlehem, kom de vise menn fra Østerland og spurte etter ”jødenes nyfødte konge”

Så er det klart at Jesus er født til å være konge, Herre, ikke bare over Israel, men over alle folk og hele Guds skaperverk. Kongenes konge og herrenes herre. Men her i verden er det allerede en hersker, en fyrste, Djevelen, Satan, som også kalles den Onde. I tidenes morgen ble han kastet ut av himmelen på grunn av sitt hovmod. Etter syndefallet i Edens hage er Satan denne verdens fyrste, ja, denne verdens gud. En mektig åndelig makt, som vil herske over oss og friste oss til opprør mot Gud. 

Hvem er herre? 

Nå skal Jesus møte denne motstanderen, Djevelen. Nå skal det bli klart hvem det er som har den høyeste makt og hvordan. I fristelsens time står Jesus fast der Adam og Eva falt. Som Satan fristet Eva, frister han Jesus til å være ulydig og tvile på det Gud har sagt. 

I Satan møter Jesus det fiendskap, som Gud i Edens hage satte mellom kvinnen og slangen, et fiendskap som for Jesus fører til lidelse, kors og død. Satans fiendskap retter seg mot alle mennesker, og ikke minst dem som tror på Jesus. Det opphører først den dagen Gud kaster ham i ildsjøen. Selv om Jesus er Guds sønn, ”lærte han lydighet” (Hebr 5,8). Evangeliet i Jesu fristelse er at Jesus, den andre Adam, er lydig og seirer over Satan. I troen på Jesus er hans seier din og min seier. Takk og lov! 

Vi skal lære av Jesus, for vi blir daglig fristet til å tvile på Gud og hans løfter. Vi er født med anlegg til å være ulydige mot Gud, fordi synden har gått i arv fra Adam til deg og meg. Derfor har vi først og fremst bruk for Jesus som frelser og forsoner, som kan fri oss fra synd og skyld og Guds dom og gi oss del i Guds rike. Dernest skal vi lære å gjøre som Jesus når Satan frister oss. 

Det er Guds Ånd som fører Jesus opp i Judeas fjelland, til et øde sted. Det er Guds vilje at hans Sønn skal gå gjennom fristelsens ildprøve. I tre omganger kommer Fristeren for å frata Jesus troen på at han er Guds elskede sønn, slik som Gud nettopp ved Jesu dåp hadde erklært. 

Fra Jordan-dalen går det steilt oppover mot vest, der Fristelsens berg i dag utpekes for besøkende. Innebygget i en nesten loddrett klippevegg ligger en vakker kirke til minne om Jesu møte med Djevelen. Jeg har hatt gleden av å gå opp til kirken og beundre den fine utsikt over Jordan-området ved Jeriko og Dødehavet. Samtidig kunne jeg reflektere over Jesu kamp mot demonenes fyrste, en sterk opplevelse. 

Glødende piler 

Etter å ha fastet i førti dager og førti netter ble Jesus sulten. Da kom Fristeren. Jesus har uten tvil forbundet fasten med inderlig bønn til sin himmelske far. Satan setter inn med et voldsomt angrep mot den fysisk svake Jesus. ”Er du Guds sønn?” (Dansk: Hvis du er Guds Sønn?) Satan vil skape tvil i Jesu hjerte, tvil om hans stilling som Guds elskede Sønn, tvil om Guds ord, tvil om sannheten, tvil om Guds nåde og trofasthet. Hvis, hvis ... 

Slik kommer Den Onde også til deg og meg og hvisker oss i øret: Hvis du er Guds barn? Har Gud virkelig sagt? Alltid stiller han spørsmål ved sannheten. Jesus kaller ham Løgnens Far. Han kommer igjen og igjen for å få oss vekk fra Guds Ord, vekk fra evangeliet, vekk fra troen på at vi er Guds barn for Jesu skyld. Regn ikke med at du går fri for Satans angrep, så lenge du lever. 

Satan er fullt klar over at Jesus er Gud Sønn, men han prøver å skyte en glødende pil inn i Jesu hjerte med sitt listige ”Hvis du er Guds sønn”? Og like etterpå kommer den neste glødende pilen: Si at disse stenene skal bli til brød. Satan vet at Jesus kan gjøre dette underet. Etter å ha fastet i så lang tid er Jesus medtatt. Jesus, du er Guds Sønn, så bruk nå din posisjon, ta saken i din egne hender og skaff deg brød. Er du kanskje likevel ikke Guds Sønn? Og ikke elsket av Gud? Satan prøver å få Jesus inn på sin egen vei i forholdet til Gud, inn på opprørets vei, selvhevdelsens vei, hovmotets vei, syndens vei. Satan vil føre Jesus vekk fra den veien som Gud hadde bestemt for ham, vekk fra Guds vilje, vekk fra Gud selv. 

Jeg lever av Guds ord 

Fristelsen for Jesus er å gå imot Guds vilje, som han var sendt for å gjøre. I fristelsens øyeblikk holder Jesus seg til Guds Ord: ”Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn”

Jesus bruker våpenet som Gud har gitt oss mennesker i den åndelige kampen mot den Onde, Guds Ord, for det er som menneske Jesus fristes og seirer. Jesus siterer fra 5 Mosebok, hvor det er skrevet om Guds omsorg for sitt folk under ørkenvandringen. Gud sørget for mat til dem i førti år og lot dem få vite”at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn” (5 Mos 8,3). 

Jesus er nå i en lignende situasjon i ørkenen, og vi ser at han setter all sin lit til sin far i himmelen. Han vet at det er hans far som har sendt ham denne fristelsen, så han setter sin lit til Gud. Han sier at han ikke lever av brød alene, men av alt det Gud har sagt. Jeg lever av Guds ord. - I Samaria sa Herren til sine disipler:”Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning” (Joh 4,34). Senere, da Jesus kastet seg til jorden i Getsemane, ba han: ”Skje ikke min vilje, men din”. På Fristelsens berg vant Jesus styrke til å be slik. 

Du som leser dette, tro på Gud og regn med ham!. Han vil ikke svikte deg og ikke forlate deg. Tro på Gud ved å tro på Jesus. Han vil gripe inn i sin time og på sin måte. Bruk Åndens sverd, som er Guds ord, når tvilen vil ta makten i ditt liv. 

Du må ikke friste Gud 

Med sin tillit til Gud avviser Jesus Fristeren, som likevel gjør et nytt forsøk. ” Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på templets tinde. Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.” Jesus, når du nå ikke vil gjøre stener til brød, så få Gud til å gjøre et mirakel. Styrt deg ned herfra, og Gud vil bevare deg ved sine engler, så du ikke kommer til skade. Det står jo slik i Guds eget ord, Jesus, det ordet, som du tror på. Satan er lur. Han kjenner Skriften og bruker den i sin onde tjeneste. Nå siterer han fra Salme 91, for å få Jesus ut i en situasjon der han må kreve et særlig inngrep av Gud for å overleve. Det er en alvorlig synd. 

Jeg ser de to for meg på toppen av templet i Jerusalem. De ser ned på templets forgårder, hvor prestene og mange andre ferdes ut og inn. Så hveser Den gamle Slange sine giftige ord: Hvis du er Guds Sønn, så kast deg ned! Gud vil bevare deg. Kast deg ned! Kast deg ned nå! Alle der nede vil se deg lande sikkert, og de vil ta imot deg som Messias, som deres konge. 

Men Jesus kom ikke for å bli populær, for å imponere og gjøre inntrykk på folk. Han kom for å oppfylle Skriften som Herrens lidende tjener, ”Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann (vers 3) --- slått av Gud og gjort elendig (vers 4) --- såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger” (vers 5) Jes 53. 

Hadde folket hyllet Jesus som Messias på grunn av et mirakelhopp, hadde de fått en konge uten soning for deres synd og skyld. Satan vil ha Jesus vekk fra Guds vei, vekk fra korsets vei. Satan preker herlighetsteologi. Hadde Jesus gitt etter for denne fristelse, hadde du og jeg ikke hatt en frelser. Jesus svarer igjen med Skriftens ord: Dere må ikke friste Herren deres Gud. (5 Mos 6,16). 

Her skal vi lære ikke å kaste oss ut i en unødvendig og åpenlys livsfarlig situasjon, og så forvente eller kreve Guds hjelp. I vår tjeneste for Herren kan det oppstå farlige situasjoner, som vi ikke skal unndra oss. Men vi skal ikke søke slike for å demonstrere vår tro på Gud. Vi skal hellerikke selv oppsøke martyriet. Jesus holdt seg til Guds ord, og det skal vi også gjøre. 

Djevelens tilbud 

For tredje gang kommer Fristeren. Fra utsikten på et høyt fjell fremtryller han for Jesu blikk alle verdens kongeriker og deres herlighet, alle kulturer og deres rikdommer i kunst, arkitektur, litteratur og mye mer. Vi kan tenke på Aten og Rom, Egypt og Babylon. Jesus, jeg er verdens fyrste, og alt dette er i min makt. Satan prøver å komme med sine betingelser. Han vil gi Jesus alt hvis han godtar det. 

Fristelsen for Jesus er å få alt av Djevelen på hans betingelse. Men Guds rike vinnes ikke ved å følge Satans vei, opprørets vei og syndens vei. Satans vei er dødens vei. Guds vei er livets vei. Derfor lyder det til deg og meg: ”Stå Djevelen imot, så skal han fly fra dere”. (Jak 4,7). ”Og gi ikke djevelen rom.” (Ef 4,27). ”..holde stand mot djevelens listige angrep” (Ef 6,11).

Hadde Jesus gitt etter for Satans list, hadde han fremstått som en antikrist, som en verdenshersker underlagt Satans makt og myndighet. Antikrist kommer i endens tid, sier Bibelen. Ham vil Satan gi makt over alle folkeslag. Alle vil følge ham unntatt dem, som har sitt navn skrevet i livets bok, det slaktede lams bok. (Åpb 13). 

Det står skrevet 

”Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene”. Igjen avvæpner Jesus Satan med Guds ord fra 5 Mos 6,13 og 10,20. ”Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham”. 

I fristelsens time seiret Jesus ved å holde seg til det Gud hadde sagt. Han hadde lært Guds ord å kjenne i sin barndom og ungdom, han levde i Guds ord, og han levde av det. La oss gjøre det samme. Å stå imot i fristelsens time styrker oss i troen på Jesus, hvor vår yppersteprest har medfølelse med våre skrøpeligheter, fordi han har blitt fristet i alle ting likesom vi, dog uten synd. Med frimodighet kan vi tre fram for nådens trone og få barmhjertighet og nåde til hjelp i rette tid – som det står skrevet i Hebr 4,14-16. 

Fader vår, du som er i himmelen! Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra Den Onde! Amen! 

(Oversatt fra dansk)