Artikel nr 04 fra blad nr 2-2017
Emne: Påske
Ved korsets fot


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Andreas Fibigér

Der vil jeg gjerne bo hver eneste dag, så lenge jeg er til. Der er det trygge og salige tilfluktsstedet. ”Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd, hva Jesus meg har givet, gjør Gud for meg så kjær.” Der hviler mitt hjerte, og når jeg senker meg ned i Jesu Kristi kjærlighets dyp, har jeg både vissheten om mine synders forlatelse og til like den aller kraftigste tilskyndelse til å korsfeste synden og leve et hellig liv. Overfor den yndigste rose blekner alle syndens tillokkelser; ”de giftige lyster Han døder og korset så liflig forsøter.” Kristi kors’ kjærlighet er den sterkeste drivkraften til helliggjørelse, likesom det er forsoningens faste klippegrunn. 

Og der vil jeg gjerne hvile i min død; for jeg tror at i Jesu kors’ skygger er sjelens hvile søt. 

Og der vil jeg gjerne våkne på oppstandelsens morgen. 

(Fra boken ”Guds Lam”. Lunde Forlag 1987)