Artikel nr 12 fra blad nr 1-2017
Emne: CD-melding
”Jeg hviler i nåden”


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Finn-Widar Knutzen

Elisabeth og Helge Lindhjem har gitt ut flere fine og oppbyggelige sangalbum tidligere. Denne gangen bidrar også Klas, bror til Helge, både med solosang og i duett med Helge. Det fungerer veldig fint. 

Alt i alt er dette blitt en vellykket CD-utgivelse med en tydelig betoning av Jesus som Frelser og Herre. Jeg synes sangene framføres med inderlighet, og vi merker noe av vitnesbyrdet fra sangerne når vi lytter. Arrangementene er enkle med piano som det bærende akkompagnerende instrumentet. 

”Jeg hviler i nåden” er CD-ens tittel, og den gjenspeiles også i sangene. Det er tydelig at en ønsker å betone ”Nåden alene” og ”Kristus alene” som grunn for en kristens stand og stilling. Dette passer jo veldig godt i jubileumsåret for reformasjonen. Viktigere er det at dette er hjerteslaget i enhver kristens forhold til sin Gud. Artikkelen om rettferdiggjørelsen er selve hovedartikkelen i kirken som alt står og faller med, som Luther sa. Vi merker oss at en annen bror Lindhjem, Torstein, er forfatter til fire av sangene på CD-en, blant annet tittelsangen ”Jeg hviler i nåden”. Jeg vil uttrykke glede og takknemlighet for Torsteins klare og gode sanger. De er bærere av det personlige vitnesbyrdet samtidig som de fungerer sjelesørgeriske for lytterne. Disse er også tonesatt på en god måte og er absolutt med å heve kvaliteten på utgivelsen. 

Jeg får også lov til å hvile på Jesu fullbrakte verk, slik et av versene i tittelsangen tolker sterkt: 

”Jeg hviler i nåden, og slik har jeg fred 
i ham som sonet min synd i mitt sted 
Han opprettet alt som i fallet gikk tapt 
Forløste igjen det som Han hadde skapt.” 

Her kan du lytte deg fri og glad!