Artikel nr 05 fra blad nr 1-2017
Emne: Trossannhet
Et godt rykte


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Erik Høiby

Og ryktet om ham kom ut til hvert sted i omegnen.” (Luk 4,37) 

Et rykte forbinder vi som regel med noe negativt. Av erfaring vet vi at rykter, løse rykter, skal en ikke feste noe særlig lit til. Men det finnes også rykter med positivt fortegn, og vi står overfor et slikt i andaktsordet idag. Det er et rykte om Jesus Kristus. 

Under en synagogegudstjeneste i Kapernaum, der Jesus talte Guds Ord med stor myndighet, skjedde det noe som vakte oppsikt. En mann blant tilhørerne var besatt av en uren ånd, forteller Lukas. Under forkynnelsen av Guds Ord gir ånden seg til kjenne. Jesus driver imidlertid den urene ånden ut av mannen og setter ham fri. Og så står det: ”Da kom det forferdelse over dem alle, de samtalte med hverandre og sa: ”Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut!” (Luk 4,36) 

Et rykte kan i mange tilfeller bare være løse ord. Ord uten reelt innhold. Derfor bør en ikke feste lit til alt en hører. ”Tro ikke alt du hører, si ikke alt du vet! Så sparer du mange bører i sinn og samvittighet! ” sier et gammelt ordtak. 

Når det derimot gjelder ryktet om Jesus Kristus, så er det noe helt spesielt ved det. For det stemmer alltid. Hvordan skal jeg bli overbevist om at ryktet om Jesus taler sant? Da må du gå til Guds ord og lese hva det sier om Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn. Han er ”veien, sannheten og livet”. Ingen kommer inn i Guds rike uten ved han, for det er ikke gitt noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst ved. (Apg 4,12) 

I din umiddelbare nærhet finnes det sikkert også mennesker, som du har tillit til og som bekjenner Jesus Kristus, som du kan gå til. Åpne deg for vedkommende! De vil sikkert kunne fortelle deg hvem Jesus er, og hva han har gjort for deg. Men det viktigste er at du leser Guds ord og ber om at Guds Ånd må åpne det for deg. Ordet vil nok i sin tid skape tro og overbevisning i ditt liv. 

Til slutt vil jeg minne deg om det som Jesus sa til mennesker som en gang sto der usikre, skeptiske og spørrende: ”Om noen vil gjøre hans (Guds vilje), da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv”. (Joh 7,17) Gå til Jesus med alle ting, for han vil ta seg av deg. Da skal du erfare hva profeten sier: ”Og dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.” ( Jer 29,13)