Artikel nr 3 fra blad nr 6-2016
Emne: Sang
Den deiligste sang som har lydt på vår jord


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Holth

En gammel julesang 

Året er 1869. Da kom det en ung lærer til Nordhagen skole, Våler i Solør. 

Navnet var Lars Raknerud (1849-1919). Han var født på Nes på Hedemarken. 

Han hadde poetiske anlegg og skrev flere sanger og viser til forskjellige anledninger. 

Senere ble han avismann og en fremragende skribent. 

Under sitt opphold i Våler / Braskereidfoss skrev han blant annet en julesang som hadde overskriften Sang ved juletreet. 

Det er Reidar Sørlie som gir oss noe av dette stoffet i ”Når lysene tennes 34”. 

I tillegg har dirigent og organist Arne Moseng gitt viktige opplysninger. 

Julesangen siteres nedenfor, med noen få justeringer. 

Den kan synges til tonen ”Ei krybbe i Betlehems stall var den stad.”.(Away in a Manger) 

Guds fred over jorden! – Slik lød det engang.
Hin julenatt var det, da englene sang
For Jesus, vår Frelser. – I stallen han lå,
Hans vugge var krybben, belagt med litt strå.

Guds fred over jorden! – Livsalige ord!
Den deiligste sang som har lydt på vår jord.
Ja, ennå den lyder. – Kom store og små,
Og la oss i ånden til Betlehem gå!

Se stjernen i Østen! Den lyser oss frem,
Så veien vi finner til Gudsbarnets hjem.
Vi blander vår stemme i englenes kor.
Takk, Fader i himlen. Din nåde er stor!

Mens lysene brenner i treet så grønt,
Og lovsangen lyder fulltonende, skjønt,
Da minnes vi julen som aldri ble endt,
Om lyset ble slukket, det evig er tent.

Så stråler ditt lys i fra himmelen ned!
Fyll hjertet med lykke og salighets fred!
All kjærlighets kilde og gledenes vell,
Deg takker vi også for gleden i kveld!