Artikel nr 17 fra blad nr 4-2015
Emne: Sang
Jeg har en høyde å springe til
Av Torstein Lindhjem

Jeg har en høyde