Artikel nr 1 fra blad nr 3-2014
Emne: Leder
Reservasjonsrett og samvittighetsfrihet
Av Eivind Gjerde

I september 2013 ble regjeringspartiene Høyre, Frp og Krf. enige om et forslag som sier at fastleger skal få lov til å reservere seg mot å henvise til abortinngrep. Dette forslaget er sendt ut på høring. Forslaget har vakt stort engasjement. Forsvarere av fosterdrapsloven (abortloven) sier at forslaget er et angrep på loven om fri abort. De har reist en storm av protester mot lovforslaget. Det har blitt brukt argumenter som sier at det er ingen menneskerett å være fastlege, kvinner i en vanskelig situasjon skal bli møtt med respekt og at fastleger ikke har lov til å sette seg over norsk lov (les fosterdrapsloven) og å velge sine pasienter. Mange har sagt at fastleger som reserverer seg mot abort må finne seg noe annet å gjøre. På kvinnedagen 8. mars var hovedparolen: Forsvar abortloven – nei til reservasjonsretten. 

Tilhengere av reservasjonsretten har sagt at dette er et alvorlig samvittighetsspørsmål som har med liv og død å gjøre. Fastleger som av samvittighetsgrunner er mot fosterdrap skal ha frihet til å slippe å henvise kvinner til abort. I et demokrati har alle rett til å følge sin samvittighet av religiøse og moralske grunner. 

Det er videre hevdet at det er inkonsekvent å tillate en kirurg å nekte å delta ved et abortinngrep, mens en fastlege ikke skal få lov til å nekte å henvise til abort. Fastlegen som må henvise til abort, kan oppleve at han er delaktig i selve abortinngrepet. 

Vi er nok mange som har fulgt denne uhyggelige debatten med forferdelse. Det har vært skremmende å være vitne til det svært emosjonelle og irrasjonelle raseriet og hysteriet som tilhengerne av fosterdrap har vist i denne saken. Vi undres over det veldige engasjementet som særlig kvinner fra den politiske venstresiden har vist, for å forsvare den grusomme fosterdrapsloven. Loven gir kvinnen alene suveren juridisk rett til å bestemme om det barnet hun bærer under sitt hjerte skal få leve eller ikke, fram til utgangen av 12 svangerskapsuke. Barnet i mors liv er fullstendig uten rettsvern. Kvinnen trenger ikke oppgi noen grunn for å avbryte svangerskapet. Loven sier at selvbestemt fri abort må foretas innen 12 uker. Kvinnen selv skal avgjøre. Barnet er totalt prisgitt mor sin avgjørelse. 

Vi undres over de sterke reaksjoner på at ingen fastlege skal få lov til å reservere seg mot å henvise til abort. Hvorfor kan ikke deres samvittighet i en så svært alvorlig sak bli respektert? En artikkelskribent i avisen Dagen hevdet at grunnen til dette var at tilhengerne av abort rent psykologisk ville spre skylden på drapene av barna i mors liv på hele det norske folket. Vi tror han har rett. Det moderne ”Holocaust” som fosterdrapene er kalt, skal hele nasjonen være medskyldige i. På den måte kan alle bære ansvaret og ingen kan derfor driste seg til å si at dette er galt og har Guds dom over seg. De fleste mennesker vet innerst inne at abort er å ta liv av et ufødt menneske. Skal de være helt ærlige, så sier samvittigheten at dette er galt. Men mange ønsker at samvittighet skal tie stille med at dette er en grusom og inhuman forbrytelse mot de ufødte barna. 

De fleste mennesker er enige om at livet er en fantastisk gave. Og de aller fleste er uansett livssyn enige om at det må vernes om menneskelivet. Et menneskeliv blir sett på som mer verdifullt enn livet til et dyr. Vi kjemper for å berge liv og store anstrengelser blir satt inn for å unngå tap av liv. Vi verner om menneskelivet. Hvorfor? Svaret er at menneskelivet er så verdifullt. 

Bibelen sier at mennesket er skapt av Gud i hans bilde (1 M 1,26-31). Derfor har alle mennesker samme verdi i Guds øyne uansett alder, kjønn, hudfarge, helsetilstand eller etnisk tilhørighet. Menneskets uendelige verdi blir også åpenbart ved Jesu Kristi kors. Guds egen Sønn var villig til å gi sitt liv i døden for alle mennesker. Alle har derfor samme mulighet til å bli frelst dersom de tar imot Jesus som frelser. Menneskets sjel er mer verdt enn hele verden (Mat 16,26). Gud gjør ikke forskjell på mennesker når det gjelder verdi, og derfor skal ingen mennesker heller gjøre det (Jak 2,1). 

Gud har gitt et eget bud til vern om menneskelivet. Det lyder slik: 

”Du skal ikke slå i hjel” (2 M 20,13). 

Dette budet vender seg til alle mennesker. Bibelen lærer at alle mennesker er syndere og bryter budet i tanker, ord eller gjerninger. Det er ytterst få som tar livet av et annet menneske, men alle har tenkt hatefulle tanker mot sin neste i sitt hjerte. Budet retter seg altså ikke bare mot den ytre handling, men også mot sinn og tankeliv. Gud vil verne om våre liv på alle plan. Gud verner om våre liv ved å byde alle mennesker om å respektere menneskelivet fra unnfangelsen av og til livets avslutning. 

Livet er en gave fra Gud. Det er Gud som dypest sett har skapt alt menneskeliv. David skriver i Salme 139,13-14: ”Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.” 

Menneskets verdi begrunnes i Bibelen ikke i mennesket selv, men i Gud. Det er Han som har satt vår høye verdi på oss! Derfor skylder vi å se på hverandre som uendelig verdifulle og med samme verd i Guds øyne. 

En kristen fastlege kan derfor aldri henvise til abort. Gjør han det er han medskyldig i drap på Guds minste små. Det er en himmelropende synd. 

Det burde vært selvsagt at en fastlege skal kunne reservere seg mot å henvise til abort. Men slik er det dessverre ikke. Satan går rundt som en brølende løve i det avkristnede Norge. Han krever total ensretting. Alle skal lyde hans onde vilje. Jesus sier at Satan er tyven som bare er kommet for å stjele, myrde og ødelegge (Joh 10,10). Han vil ødelegge mor, far og barn. Han vil ødelegge fastlegenes samvittighet. Han vil ødelegge familien. Han vil ødelegge demokratiet. Han vil ødelegge Norge. 

Han vil at ingen skal få hindre ham i å utøse sitt grenseløse hat mot en menneskehet som er skapt i Guds bilde. Derfor raser han så sterkt gjennom mennesker som ikke kjenner Jesus som Frelser og som er forført av den ånd som er virksom i vantroens barn (Ef 2,2). Satan selv kjemper for abortloven og nei til legers reservasjonsrett. Abortloven er en av Satans største triumfer i Norge. Den er en hjertesak for ham. 

Vi som tror på Jesus er kalt til å stå ham imot faste i troen. Vi må stå ham i mot når han raser på sitt sterkeste gjennom mennesker som dypest sett ikke vet hva de gjør. ”For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet” (Ef 6,12). 

Husk: Vi har livets Herre på vår side. Mørkets fyrste har allerede tapt.

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF