Artikel nr 6 fra blad nr 2-2014
Emne: Påske
Påskens gylne sol
Av Gunnar Holth

Den skotsk-ættede danske salmedikteren Thomas Kingo (1634-1703) har skrevet to kjente salmer om oppstandelsen.Den ene er “Opp, sjel, bryt søvnen av”, hvor det 3. verset lyder slik: 

Å salig påskedag! Vi vunnet har vårt slag, 
Langfredags bitre minne må nå så søtt hensvinne,
for Jesus vant med ære, hans navn velsignet være! 

Den andre, og mest kjente, er salmen “Som den gylne sol frembryter.” 

Noen har hevdet at det er “den kullsorte sky” som opptar tankene hos Kingo, mer enn “den gyldne sol”. Vel, livet hans var fullt av motsetninger. Han lengtet etter det himmelske, men hadde vanskelig for å gi avkall på det jordiske.

Hymnologen Hans Blom Svendsen har blant annet dette å si om Kingo: “Det kan ikke skjules at hans sinn var svært fornøyd med denne verden, men han kunne også stige høyt opp over den for så å si se den ovenfra. Jordens lyst får aldri slik makt over ham at han glemmer lyset fra himmelen.” 

Henviser i denne sammenheng til hans salme: “Far, verden, farvel! Jeg vil ikke lengere være din trell..” 

En ting er sikkert: “Som den gylne sol frembryter..” er Kingos mektigste påskesalme! 

Hymnologen Anders Malling siterer en dansk teolog: 

“Om denne salmen kan en si at den bærer i seg hele Langfredagskvalen og hele Oppstandelses-herligheten. Det er en seiershymne som aldri glemmer hva striden har kostet, og at den for det enkelte menneske varer ved under jordlivets kår med håpet lysende fra påskemorgen”. 

Og Malling fortsetter: “De fleste danske kristne vil sikkert med Grundtvig vurdere denne salmen som en av de kostelige perler i vår salmeskatt.” 

Slik har vi vurdert den også i Norge. Vil nye generasjoner gjøre det samme? 

La oss løfte perlene fram, og synge ut! For et innhold! Virkelig sjelesorg. Sann oppbyggelse. 

Personlig har jeg bruk for alle versene, ikke minst vers 2 og 7, takkeversene. 

Opprinnelig hadde salmen 10 vers. Her siteres 7 av disse, slik vi har de i den forrige Norsk Salmebok: 

Sangboken har dessverre redusert til 6 vers. 

1.Som den gylne sol frembryter
gjennom den kullsorte sky
og sin stråleglans utskyter,
så at natt og mulm må fly,
så min Jesus av sin grav
og det dype dødens hav
oppstod ærefull av døde
imot påske-morgenrøde.
4.Synd og død og alle pile
som av Satan skytes kan,
ligger brutt der du fikk hvile
hist i gravens mørke land.
Der begrov du dem og gav
meg en sikker trøstestav,
så ved din oppreisnings ære
jeg skal seiers-palmer bære.
2.Takk, du store seierherre,
takk, du livets himmelhelt,
som ei døden kunne sperre
i det helvedmørke telt!
Takk fordi at opp du stod
og fikk døden under fot!
Ingen tunge kan den glede
med tilbørlig lovsang kvede.
5.Du til livet meg skal vekke,
det er din oppreisnings kraft,
la kun jordens støv meg dekke,
ormer tære all min saft,
ild og vann oppsluke meg,
dog jeg dør i tro til deg,
at mitt liv, når du befaler,
reises opp fra dødens daler.
3.Ligger jeg i syndens veie,
ligger jeg i armod ned,
ligger jeg på sykdoms leie,
ligger jeg i usselhet,
ligger jeg fortrengt, forhatt,
og av verden helt forlatt,
skal jeg hus i graven tage,
å, her er dog håp tilbake!
6.Herre Jesus, gi meg nåde
ved din gode Hellig Ånd,
at av deg jeg lar meg råde
og veiledes ved din hånd
at jeg ei skal falle hen
i det dødens svelg igjen
hvorav du meg engang rykte
da du døden undertrykte.
7.Takk for all din fødsels glede,
takk for alt ditt guddomsord,
takk for dåpens hellig væte,
takk for nåden på ditt bord!
Takk for dødens bitre ve,
takk for din oppstandelse,
takk for himlen du har inne,
der skal jeg deg se og finne.

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF