Artikel nr 3 fra blad nr 1-2014
Emne: Sang
Fortell meg mer om Jesus
Av Harry Dixon Loes (1895-1965)

Vår frelser dyr og kjær steg ned fra himmelen, 
utgjød sitt dyre blod på Golgata. 
Han led og stred og vant en evig frelse, 
det var for deg og meg han livet gav. 

Kor: Fortell meg mer om Jesus og om himlen, 
si meg mer om Jesu kjærlighet. 
Han som snart skal komme for å hente 
sin brud til evig fred og herlighet.

Han går i forbønn inn for Herrens trone, 
For den som elsker ham og til ham ber. 
Jeg hviler i min Frelsers trygge hender, 
mitt håp er satt til ham, hva enn som skjer. 

Jeg ser med lengsel frem til Jesu komme, 
alene han gir fred som vare vil. 
All skapning stunder til hans åpenbaring, 
kom kongers konge, alt deg hører til.

 

   Klikk her for å åpne eller laste ned hele dette nummeret av Bibelsk Tro som PDF