Artikel nr 14 fra blad nr 3-2013
Emne: Baksida
Buketten
Av Annbjørg Helland Sævareid
I dag fekk eg blomar frå Jesus.
Ein himmelsk bukett i Guds ord.
Ein flora som aldri kan visna,
slik blomane gjer her på jord.
Eg deler buketten med andre.
Han blir ikkje mindre av det.
For Jesus har blomar til alle,
eit vell av Guds signing og fred.
I regnbogefargar dei strålar,
ber bod om at lovnaden held.
Og klåraste skin dei i mørket,
når lampa mi sloknar mot kveld.
Guds ord er dei fagraste blomar.
Ein ange av signing og fred.
Eg lyfter mitt blikk mot buketten,
og veit at min Jesus går med.


”Ja, han elskar folket sitt! Alle dine heilage er i di hand, dei ligg for din fot, dei tek i mot dine ord.” (5 M 33,3)
(Hentet fra ”Nardussalve” Sambåndet Forlag 2. opplag 2008)